Znaleziono 11 artykułów

Kamila Pawełczyk-Dura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Iłariona (Troickiego) wizja reformy szkolnictwa cerkiewnego Kamila Pawełczyk-Dura s. 57-69
Sobór Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 1917–1918 a działalność misyjna Kamila Pawełczyk-Dura s. 109-123
Geneza josiflaństwa i funkcjonowanie opozycji w ruchu niewspominających Kamila Pawełczyk-Dura s. 113-119
Rosyjska Misja Prawosławna w Ameryce Północnej : Działalność arcybiskupa Tichona (Biełławina) Kamila Pawełczyk-Dura s. 124-139
Moskiewska Akademia Duchowna a wydarzenia rewolucyjne 1905-1917 Kamila Pawełczyk-Dura s. 135-153
Antropologia prawosławna według świętego Iłariona (Troickiego) Kamila Pawełczyk-Dura s. 151-158
Kierunki i tendencje w XIX-wiecznej konserwatywnej mysli cerkiewnej w Rosji Kamila Pawełczyk-Dura s. 185-200
Rosyjski ruch odnowicielski w 1917 roku Kamila Pawełczyk-Dura s. 207-214
"Gorzkie słowo prawdy", czyli członkowie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej naocznymi swiadkami narodzin państwa komunistycznego = The "Bitter word of truth", that is the members of Russian Orthodox Church as the witnesses eye of births of you communist Kamila Pawełczyk-Dura s. 239-248
"ABC kancelarii i archiwum parafialnego", Leszek Wilczyński, Poznań 2012 : [recenzja] Kamila Pawełczyk-Dura Leszek Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim (1917 - 1927), Kamila Pawełczyk-Dura, Lublin 2014 : [recenzja] Mariusz Maszkiewicz Kamila Pawełczyk-Dura (aut. dzieła rec.) s. 343-346