Znaleziono 4 artykuły

Piotr Burgoński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół wobec pluralizmu sfery publicznej Piotr Burgoński s. 54-64
Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002–2015 Piotr Burgoński s. 243-254
„Religia i polityka. Zarys problematyki”, red. nauk. Piotr Burgoński, Michał Gierycz, Warszawa 2014 : [recenzja] Sylwia Górzna Piotr Burgoński (aut. dzieła rec.) Michał Gierycz (aut. dzieła rec.) s. 265-267
Aksjologia Europejskiej Partii Ludowej Piotr Burgoński s. 343-354