Tytuł Studia Prymasowskie
ISSN 1899-2587
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Studia Prymasowskie
2012, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Andrzej F. Dziuba s. 5-7
Wprowadzenie do Mszy świętej Henryk Skorowski s. 11
Otwarcie konferencji Henryk Skorowski s. 13-14
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 15-17
Kardynał Stefan Wyszyński – „męczennik zawierzenia” Józef Zabielski s. 19-33
Dziedzictwo kulturowe ojczyzny jako kategoria aksjologiczna dla osoby w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego Henryk Skorowski s. 35-50
Świadectwo Józef Glemp s. 51-54
Między ładem Bożym a ładem w państwie : kardynała Wyszyńskiego wizja narodu i państwa w podzielonym świecie Wiesław J. Wysocki s. 55-63
Maryja na drogach człowieka w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego Anna Rastawicka s. 65-73
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 75-77
Słowo wstępne Joanna Kurczab s. 81-83
Powitanie uczestników konferencji Marta Wójcik s. 85-87
Major Stefan Wyszyński – opiekun weteranów Przemysław Dąbek s. 89-93
Prymas Stefan Wyszyński wobec władz komunistycznych w latach 1949-1956 – zarys problematyki Adam Dziurok s. 95-106
Jesień Prymasów : kardynałowie Midszenty i Wyszyński wobec przełomu 1956 roku Andrzej Grajewski s. 107-125
Pogrzeb Niekoronowanego Króla Polski Joanna Kurczab s. 127-144
Aktualność Jasnogórskich Ślubów Narodu Anna Rastawicka s. 145-153
Prymas Wyszyński wobec dwóch totalitaryzmów II wojny światowej Paulina Sztor s. 155-162
Ubeckie przygotowania do publicznego procesu Prymasa Wiesław J. Wysocki s. 163-170
Udana akcja odbicia Obrazu Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej spod parasola milicyjnej straży i płatnych współpracowników Janusz Zbudniewek s. 171-180
Prymas Wyszyński w aktach SB Jan Żaryn s. 181-190
Źródła „Krystyna” i „Ptaszyńska” – najbliżsi współtowarzysze uwięzionego Prymasa Krzysztof Żebrowski s. 191-198
Papieskie i prymasowskie doświadczenie dnia kanonizacji Maksymiliana Marii Kolbego Andrzej F. Dziuba s. 201-226
Nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego o Kościele w okresie Wielkiej Nowenny i Soboru Watykańskiego II Jolanta Ewartowska s. 227-234
Zakorzenienie Jolanta Jankowska s. 235-274
Nauczycielu dobry : kardynał Stefan Wyszyński a nauczyciele Łukasz Krzysztofka s. 275-292
Katechetyczna posługa głoszenia Słowa Bożego w nauczaniu sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego Wojciech Osial s. 293-308
Pierwsza sesja Soboru Watykańskiego II Peter Raina s. 309-342
Arcybiskupi gnieźnieńscy a kultura: wybrane zagadnienia Jerzy Swędrowski s. 343-357
Duchowość pracy ludzkiej według kard. Stefana Wyszyńskiego Władysław Wyszowadzki s. 359-369
Prymasa Augusta Hlonda wizja powojennej Polski Anna Zygma s. 371-384
"Wyprasza nam łaski z nieba. Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski", red. Gabriel Bartoszewski, Katarzyna Michalska, Warszawa 2011 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Gabriel Bartoszewski (aut. dzieła rec.) Katarzyna Michalska (aut. dzieła rec.) s. 387-388
"Szukając prawdy o człowieku. Antropologia teologiczna Kardynała Stefana Wyszyńskiego", Jolanta Ewartowska, Niepokalanów 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jolanta Ewartowska (aut. dzieła rec.) s. 388-391
"Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie prymasa Stanisława Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne", Jerzy Swędrowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Swędrowski (aut. dzieła rec.) s. 391-395
"Miejsce liturgii w nauczaniu pasterskim kard. Stefana Wyszyńskiego", Piotr Waleńdzik, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Piotr Waleńdzik (aut. dzieła rec.) s. 395-400
"Dzieła zebrane, Tom IX. Sierpień-grudzień 1962", Stefan Wyszyński, Warszawa 2011 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stefan Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 400-403
"Teczki na Baraniaka. Świadek, t. I", Marek Jędraszewski, Poznań 2009; Teczki na Baraniaka. Kalendarium działań SB, t. II", Marek Jędraszewski, Poznań 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Marek Jędraszewski (aut. dzieła rec.) s. 403-407
"Kanonicy Kapituły Gnieźnieńskiej 1918-2009", red. Bogdan Czyżewski, Krzysztof Wędkowski, Gniezno 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bogdan Czyżewski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Wędkowski (aut. dzieła rec.) s. 407-410
"Józef Kardynał Glemp. Ostatni taki Prymas", Milena Kindziuk, Warszawa 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Milena Kindziuk (aut. dzieła rec.) s. 410-413
Protokół z posiedzenia Rady Programowej s. 417-422