Tytuł Studia Prymasowskie
ISSN 1899-2587
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Studia Prymasowskie
2009, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Andrzej F. Dziuba s. 5-6
Chrystus uczy postaw społecznych Józef Glemp s. 9-10
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 11
Otwarcie konferencji Ryszard Rumianek s. 13
Wprowadzenie Andrzej F. Dziuba s. 15-18
Prymas Polski jako mąż stanu Andrzej Stelmachowski s. 19-23
Kardynał Stefan Wyszyński a środowisko polityczne katolików Peter Raina s. 25-38
Ksiądz Stefan Wyszyński w perspektywie rozpoznania komunizmu Piotr Nitecki s. 39-49
Kardynałowie Stefan Wyszyński i Agostino Casaroli. Dwie osobowości i dwie koncepcje wschodniej polityki Watykanu Andrzej Grajewski s. 51-79
Świadectwo Józef Glemp s. 81-83
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 85-87
Polska racja stanu – życie : przesłanie kardynała Stefana Wyszyńskiego dotyczące obowiązku obrony życia nienarodzonych Anna Borkowska-Kniołek s. 91-111
Kultura chrześcijańska a naród w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski Andrzej F. Dziuba s. 113-145
Zasada sprawiedliwości i miłości w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Zbigniew Kowal s. 147-156
Praca dziennikarska i redaktorska ks. Stefana Wyszyńskiego w latach 1924-1946 Małgorzata Laskowska s. 157-185
Miejsca wypoczynku Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ślady i pamiątki jego pobytów Maria Półturzycka Józef Półturzycki s. 187-202
Odnowienie oblicza polskiej ziemi przez naukę zawartą w Ewangelii w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia w okresie Wielkiej Nowenny Elżbieta Suchcicka s. 203-228
Prymas Jan Wężyk – prawodawca i mecenas sztuki Jerzy Swędrowski s. 229-243
Wpływ idei Ruchu liturgicznego na sposób pojmowania liturgii przez kardynała Stefana Wyszyńskiego Piotr Waleńdzik s. 245-268
O kobiecie – tej, którą pociąga owoc na drzewie Marta Wójcik s. 269-272
Prymas Wyszyński wobec wydarzeń grudniowych 1970 roku i ich konsekwencji Janusz Zabłocki s. 273-292
"Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego", Piotr Nitecki, Warszawa 2008 : [recenzja] Krystyna Czuba Piotr Nitecki (aut. dzieła rec.) s. 295-302
"Kościół i Państwo w PRL (1944-1989)", Zygmunt Pawłowicz, Gdańsk 2004 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Zygmunt Pawłowicz (aut. dzieła rec.) s. 302-306
"Kardynał Wyszyński i Solidarność", Peter Raina, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Peter Raina (aut. dzieła rec.) s. 306-310
"Pasterz i Ojciec narodu Stefan kardynał Wyszyński", Bogumiła Zamora, Komańcza 2007 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Bogumiła Zamora (aut. dzieła rec.) s. 310-312
"Dzieła zebrane", Stefan Wyszyński, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stefan Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 312-314
"50 lat w służbie Słowu Bożemu", Bogdan Czyżewski, Gniezno 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bogdan Czyżewski (aut. dzieła rec.) s. 315-317
Zbiory Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Marta Wójcik s. 321-322
Promocja I tomu „Studiów Prymasowskich” s. 322
Spotkanie szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Iwona Czarcińska s. 322-324
Abp Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski, Podziękowanie s. 327
Protokół z posiedzenia Rady Programowej s. 328-330