Tytuł Studia Prymasowskie
ISSN 1899-2587
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Prymasowskie
2010, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Andrzej F. Dziuba s. 5-6
Współdziałać z dobrem Józef Glemp s. 9-11
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 13-15
Otwarcie konferencji Henryk Skorowski s. 17-20
Środowiska opozycyjne a prymasi Polski, kard. Stefan Wyszyński i kard. Józef Glemp Wiesław Jan Wysocki s. 21-35
Troska o „Solidarność” obu prymasów Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Józefa Glempa Marek Lasota s. 37-44
Primatum Poloniae „litterae adulterinae” (1965-1981) Jacek Żurek s. 45-52
Człowiek w swej egzystencji w ujęciu prymasa Stefana Wyszyńskiego i prymasa Józefa Glempa Jerzy Lewandowski s. 53-60
Świadectwo Józef Glemp s. 61-63
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 65-68
Rola kapłanów w życiu Kościoła i Narodu w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego Krystyna Czuba s. 71-80
Kultura a świat i Kościół w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski Andrzej F. Dziuba s. 81-125
Małżeństwo i rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Włodzimierz Gałązka s. 127-141
Kardynał Stefan Wyszyński – ojciec rodzącej się „Solidarności” Andrzej Gałka s. 143-158
Praca nad sobą a apostolskie zaangażowanie w świetle ascetycznego nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego Jacek Hadryś s. 159-173
Zadania prasy katolickiej w publicystyce księdza Stefana Wyszyńskiego Małgorzata Laskowska s. 175-187
Nurt prymasowski w funkcji pasterskiej polskiego Kościoła na przełomie XX i XXI wieku Bronisław Mierzwiński s. 189-204
Troska księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego o życie konsekrowane Czesław Parzyszek s. 205-238
Wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego w organizację duszpasterstwa kobiet w Polsce Adam Skreczko s. 239-251
Troska prymasa Polski Władysława Łubieńskiego o przepowiadanie słowa Bożego Jerzy Swędrowski s. 253-263
Obrzędy święceń drogą do świętości w świetle wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego Piotr Waleńdzik s. 265-281
Rodzina jako środowisko rozwoju religijno-moralnego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Józef Zabielski s. 283-294
"Kardynał Stefan Wyszyński", Andrzej F. Dziuba, Kraków 2010 : [recenzja] Regis Norbert Barwig Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 297-299
"Archidiecezja Gnieźnieńska w świetle sprawozdań duszpasterskich 1950-1981", Kazimierz Śmigiel, Bydgoszcz 2007 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Kazimierz Śmigiel (aut. dzieła rec.) s. 300-302
"Dzieła zebrane", Stefan Wyszyński, Warszawa 2009 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stefan Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 302-305
"Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000", Jan Żaryn, Poznań 2006 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917-1946", Piotr Nitecki, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Piotr Nitecki (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"W poszukiwaniu dobra", Iwona Czeczot, Białystok 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Iwona Czeczot (aut. dzieła rec.) s. 311-314
"Kardynał Stefan Wyszyński", Andrzej Franciszek Dziuba, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 314-318
"Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski", Przemysław Mrozowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Przemysław Mrozowski (aut. dzieła rec.) s. 318-321
"Ślady i pamiątki Prymasa Tysiąclecia", Maria Półturzycka, Józef Półturzycki, Warszawa–Radom 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Maria Półturzycka (aut. dzieła rec.) Józef Półturzycki (aut. dzieła rec.) s. 322-325
"Kardynał Wyszyński", Ewa K. Czaczkowska, Warszawa 2009 : [recenzja] Franciszek Wieczyński Ewa K. Czaczkowska (aut. dzieła rec.) s. 325-330
"Kardynał Stefan Wyszyński", Andrzej F. Dziuba, Kraków 2010 : [recenzja] Józef Zabielski Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 330-332
Spojrzenie teologa-pastoralisty na dzieło Prymasa Tysiąclecia Bronisław Mierzwiński s. 335-339
Inauguracja Posługi Prymasowskiej abp. Henryka Muszyńskiego Agata Dziegiecka s. 339-359
Podziękowanie Józef Kowalczyk s. 363
Protokół z posiedzenia Rady Programowej s. 364-366