Znaleziono 56 artykułów

Jerzy Swędrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Realizm słowa Bożego Jerzy Swędrowski s. 5-16
Słowo i Eucharystia Jerzy Swędrowski s. 87-100
"Ambona. Historia, znaczenie, symbolika", Bogusław Nadolski, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"Od Słowa do słowa", Jerzy Sikora, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jerzy Sikora (aut. dzieła rec.) s. 148-152
"Kardynał Bernard Maciejowski jako biskup krakowski", Jan Obłąk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Wielcy mówcy Kościoła w Polsce", Kazimierz Panuś, Kraków 2005 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 153-157
"Między ciągłością a zmianą", Henryk Sławiński, Kraków 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Henryk Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"Polska - dwa światy. Kraj i Polonia", red. Wiesław Jan Wysocki, Waldemar Gliński, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Waldemar Gliński (aut. dzieła rec.) Wiesław Jan Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Ksiądz Jerzy Popiełuszko : dni, które wstrząsnęły Polską", Piotr Litka, Kraków 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Piotr Litka (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Bierzmowanie sakramentem Ducha Świętego w ujęciu polskich teologów posoborowych", Elżbieta Ludwiczak, Łódź 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Elżbieta Ludwiczak (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Ks. Stanisław Kuraciński SAC w służbie misjom", Jan Kupka, Ząbki 2011 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Kupka (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Blaski i cienie współczesnego przepowiadania", Gerard Siwek, Kraków 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Manuale di retorica", Bice Mortara Garavelli, Milano 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bice Mortara Garavelli (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego w Archidiecezji warszawskiej 1914-1930", Andrzej Rusinowski, Ząbki 2006 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Rusinowski (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Podręcznik retoryki homiletycznej", Mirosław Korolko, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Świętość matki w hagiografii, nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego", Janina Druszcz, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Janina Druszcz (aut. dzieła rec.) s. 214-217
Ksiądz Aleksander Syski i jego dzieło „Kazalnicy popularnej” Jerzy Swędrowski s. 215-225
"Studia Prymasowskie (I-2007)", red. Andrzej F. Dziuba, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Historia kaznodziejstwa", Kazimierz Panuś, Kraków 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Nauczanie pasterskie Biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego (1930-1967)", Rudolf Brom, Katowice 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Rudolf Brom (aut. dzieła rec.) s. 220-223
Prymas Jan Wężyk – prawodawca i mecenas sztuki Jerzy Swędrowski s. 229-243
Troska prymasa Polski Władysława Łubieńskiego o przepowiadanie słowa Bożego Jerzy Swędrowski s. 253-263
"Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie", Jan Twardy, Przemyśl 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Twardy s. 254-257
"Nasze sprawowanie Eucharystii", Krzysztof Konecki, Włocławek 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Krzysztof Konecki (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005", Wiesław Przyczyna, Leszek Szewczyk, Kraków 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Wiesław Przyczyna (aut. dzieła rec.) Leszek Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Rola Najświętszej Maryi Panny w kształtowaniu chrześcijańskich postaw Polaków w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Jerzy Swędrowski s. 265-280
"Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne", Jerzy Niestępski, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jerzy Niestępski (aut. dzieła rec.) s. 269-272
"Rekolekcje wczoraj i dziś", Gerard Siwek, Kraków 2011 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Ze Świętym Józefem na przełomie tysiącleci : Polskie Studium Józefologiczne", Aleksander Jacyniak, Kalisz 2002 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Aleksander Jacyniak (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Sztuka głoszenia kazań", Kazimierz Panuś, Kraków 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Zarys problematyki", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 2004 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 285-289
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kardynał Stefan Wyszyński - Ojcem jednoczącej się Europy : sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, dnia 23.05.2006 r. Jerzy Swędrowski s. 293-300
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Cywilizacja miłości w koncepcji Ojca Świętego Jana Pawła II”, Andrzej Franciszek Dziuba, Londyn 2005 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 294-297
‘The Face of Adam. With a Foreward by Pedro de Churreca, Marqués de Aycinena’, Augustine Hamilcar Serafini, Warsaw 2005 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Augustine Hamilcar Serafini (aut. dzieła rec.) s. 297-299
Nauka Prymasa Stanisława Karnkowskiego o Jezusie Chrystusie i sakramentach Jerzy Swędrowski s. 299-333
"Kardynał Stefan Wyszyński", Andrzej Franciszek Dziuba, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 314-318
"50 lat w służbie Słowu Bożemu", Bogdan Czyżewski, Gniezno 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bogdan Czyżewski (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski", Przemysław Mrozowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Przemysław Mrozowski (aut. dzieła rec.) s. 318-321
"Ślady i pamiątki Prymasa Tysiąclecia", Maria Półturzycka, Józef Półturzycki, Warszawa–Radom 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Maria Półturzycka (aut. dzieła rec.) Józef Półturzycki (aut. dzieła rec.) s. 322-325
"Tama : opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki", Jan Sochoń, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Sochoń (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Niektóre problemy Kościoła w Polsce w kraju i na emigracji", Szczepan Wesoły, Katowice 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Szczepan Wesoły (aut. dzieła rec.) s. 332-335
"Gorzkie żale przybywajcie...", pod red. Stanisława Urbańskiego, Janusza Śmigiery, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) Janusz Śmigiera (aut. dzieła rec.) s. 335-338
"Biskup Alojzy Orszulik : życie i działalność", Jolanta Kosińska, Łowicz 2006 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jolanta Kosińska (aut. dzieła rec.) s. 336-338
"Antykryzysowy poradnik biblijny", Aleksander Jacyniak, Warszawa 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Aleksander Jacyniak (aut. dzieła rec.) s. 342-346
Arcybiskupi gnieźnieńscy a kultura: wybrane zagadnienia Jerzy Swędrowski s. 343-357
"Kanonicy. Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II", Leszek Szewczyk, Katowice 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Leszek Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 347-350
"Biblia między literaturą, a teologią", Renata Jasnos, Kraków 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Renata Jasnos (aut. dzieła rec.) s. 351-354
Program formacji religijnej wiernych i kształtowanie postaw według biskupa Stanisława Karnkowskiego Jerzy Swędrowski s. 369-384
"Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie Prymasa Stanisława Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne", Jerzy Swędrowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Swędrowski (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989)", Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Kraków 2006 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) s. 377-381
"In Verbo Tuo", Mirosław Jasiński, Gniezno 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Mirosław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 389-391
"W wierności Bogu i Kościołowi", red. Mirosław Kreczmański, Henryk Małecki, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Mirosław Kreczmański (aut. dzieła rec.) Henryk Małecki (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie prymasa Stanisława Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne", Jerzy Swędrowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Swędrowski (aut. dzieła rec.) s. 391-395
"Teczki na Baraniaka. Świadek, t. I", Marek Jędraszewski, Poznań 2009; Teczki na Baraniaka. Kalendarium działań SB, t. II", Marek Jędraszewski, Poznań 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Marek Jędraszewski (aut. dzieła rec.) s. 403-407
"Kanonicy Kapituły Gnieźnieńskiej 1918-2009", red. Bogdan Czyżewski, Krzysztof Wędkowski, Gniezno 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bogdan Czyżewski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Wędkowski (aut. dzieła rec.) s. 407-410
"Józef Kardynał Glemp. Ostatni taki Prymas", Milena Kindziuk, Warszawa 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Milena Kindziuk (aut. dzieła rec.) s. 410-413