Znaleziono 8 artykułów

Piotr Waleńdzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kremacja i inhumacja w kulturach świata oraz obrzędach chrześcijańskiego pogrzebu Piotr Waleńdzik s. 107-128
"Miejsce liturgii w nauczaniu pasterskim kard. Stefana Wyszyńskiego", Piotr Waleńdzik, Warszawa 2012 : [recenzja] Jan Decyk Piotr Waleńdzik (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Pastoralliturgisches Handlexikon : das Nachschlagwerk fur alle Fragen zum Gottesdienst", Rupert Berger, Freiburg-Basel-Wien 2008 : [recenzja] Piotr Waleńdzik Rupertb Berger (aut. dzieła rec.) s. 229-231
Wpływ idei Ruchu liturgicznego na sposób pojmowania liturgii przez kardynała Stefana Wyszyńskiego Piotr Waleńdzik s. 245-268
Obrzędy święceń drogą do świętości w świetle wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego Piotr Waleńdzik s. 265-281
"Pogrzeb chrześcijański : obrzędy, teologia, praktyka", "Studia liturgiczne", t. 8, Czesław Krakowiak, Lublin 2012 : [recenzja] Piotr Waleńdzik Czesław Krakowiak (aut. dzieła rec.) Waldemar Pałęcki (aut. dzieła rec.) s. 272-277
Liturgia a pobożność ludowa w „Zapiskach więziennych” Prymasa Tysiąclecia Piotr Waleńdzik s. 281-296
"Miejsce liturgii w nauczaniu pasterskim kard. Stefana Wyszyńskiego", Piotr Waleńdzik, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Piotr Waleńdzik (aut. dzieła rec.) s. 395-400