Tytuł Studia Prymasowskie
ISSN 1899-2587
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Prymasowskie
2007, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czcigodny Księże Biskupie! Józef Glemp s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo Rektora Ryszard Rumianek s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dla czci Imienia Bożego : homilia z okazji 50. rocznicy powrotu Prymasa Stefana Wyszyńskiego z więzienia Józef Glemp s. 11-13
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 15-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Otwarcie konferencji Ryszard Rumianek s. 17-18
Wprowadzenie Andrzej F. Dziuba s. 19-22
Reakcje Warszawy na uwięzienie Prymasa Polski Wiesław Jan Wysocki s. 23-46
Aresztowanie Prymasa Polski - okoliczności, przebieg, konsekwencje (1953-1956) Jan Żaryn s. 47-69
Stolica Apostolska i Zachód wobec aresztowania Prymasa Polski Michał Barcikowski s. 71-77
Okoliczności uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego z internowania w Komańczy (październik 1956 r.) Bartłomiej Noszczak s. 79-89
Świadectwo Maria Okońska s. 91-94
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 95-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prymas Stefan Wyszyński - obrońca polskiej kultury Krystyna Czuba s. 101-111
Wymiar osobowy kultury chrześcijańskiej w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski Andrzej F. Dziuba s. 113-133
Prymasowska posługa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej Roman Karwacki s. 135-164
Teologia rzeczywistości ziemskich w kerygmacie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Jerzy Lewandowski s. 165-197
Prymasowskie Gniezno w nauczaniu i życiu Stefana Kardynała Wyszyńskiego Henryk J. Muszyński s. 199-213
Ksiądz Stefan Wyszyński jako profesor katolickiej nauki społecznej we Włocławku (1931-1939) Piotr Nitecki s. 215-239
Kościół jako wspólnota w nauczaniu Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Mieczysław Ozorowski s. 241-250
Pasterz na trudne czasy Krzysztof Pawlina s. 251-261
Umiłowanie ziemi ojczystej jako wyraz miłości ojczyzny w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Józef Zabielski s. 263-278
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dzieła zebrane. T. 5, 1959", Stefan Wyszyński, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stefan Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 281-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Zarys problematyki", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 2004 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 285-289
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kardynał Stefan Wyszyński - Ojcem jednoczącej się Europy : sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, dnia 23.05.2006 r. Jerzy Swędrowski s. 293-300
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uchwała nr 49 Roman Bartnicki s. 303
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzenie nr 30 Roman Bartnicki s. 304-307
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rada Programowa Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego s. 307
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo Rektora Ryszard Rumianek s. 308-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo o Ośrodku Andrzej F. Dziuba s. 310-312
  Zacytuj
 • Udostępnij