Tytuł Studia Prymasowskie
ISSN 1899-2587
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Studia Prymasowskie
2011, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Andrzej F. Dziuba s. 5-6
Misterium Kościoła : Homilia na rozpoczęcie sympozjum "Wokół tytułu i uprawnień prymasowskich". Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, Warszawa-Bielany 11 listopada 2010 roku Józef Glemp s. 9-11
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 13-14
Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda Stanisław Wilk s. 15-27
Uprawnienia nadzwyczajne Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, wobec zagrożeń Kościoła ze strony reżimu komunistycznego Józef Krukowski s. 29-42
Troska Prymasów Polski o naszych emigrantów oraz ich uprawnienia Bernard Kołodziej s. 43-55
Przywileje i godności Prymasów Polski Jerzy Pietrzak s. 57-98
Świadectwo Józef Glemp s. 99-104
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 105-107
Zadania wychowawcze rodziców katolickich w świetle nauczania Prymasa Tysiąclecia Anna Borkowska-Kniołek s. 111-123
„Największa miłość to Polska” Krystyna Czuba s. 125-135
Wychowanie społeczne w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Stanisław Dziekoński s. 137-154
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski a „Solidarność” Andrzej F. Dziuba s. 155-203
Elementy filozofii prawa w rozważaniach prymasa Stefana Wyszyńskiego Agata Gumeniak s. 205-223
W tyglu miłości i męstwa Jerzy Lewandowski s. 225-233
Głodówka w kościele Peter Raina s. 235-245
Mądre wychowanie patriotyczne przedmiotem troski Prymasa Tysiąclecia Alina Rynio s. 247-264
Rola Najświętszej Maryi Panny w kształtowaniu chrześcijańskich postaw Polaków w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Jerzy Swędrowski s. 265-280
Liturgia a pobożność ludowa w „Zapiskach więziennych” Prymasa Tysiąclecia Piotr Waleńdzik s. 281-296
Papieski Instytut Polski rzymską rezydencją kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski Albert Warso s. 297-340
Eucharystia w nauczaniu Księdza Prymasa Józefa Glempa Władysław Wyszowadzki s. 341-350
Uświęcający charakter nawrócenia i pokuty w świetle nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego Józef Zabielski s. 351-363
Prymas August Hlond wobec kryzysu moralnego Europy Anna Zygma s. 365-378
"Tylko wybór dobra czyni człowieka wolnym", pod red. Iwony Czeczot, Białystok 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Iwona Czeczot (aut. dzieła rec.) s. 381-383
"Czasy prymasowskie 1980. Prymas i „Solidarność”, Peter Raina, Biała Podlaska–Warszawa 2010 ; "Czasy prymasowskie 1981. Ostatnie miesiące”, Peter Raina, Biała Podlaska–Warszawa 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Peter Raina s. 383-386
"Czas nigdy go nie oddali", red. Anna Rastawicka, Bronisław Piasecki, Kraków 2011 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Bronisław Piasecki (aut. dzieła rec.) Anna Rastawicka (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"In Verbo Tuo", Mirosław Jasiński, Gniezno 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Mirosław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 389-391
"W wierności Bogu i Kościołowi", red. Mirosław Kreczmański, Henryk Małecki, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Mirosław Kreczmański (aut. dzieła rec.) Henryk Małecki (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki Prymas", Milena Kindziuk, Warszawa 2010 : [recenzja] Franciszek Wieczyński Milena Kindziuk (aut. dzieła rec.) s. 394-399
Inauguracja Posługi Prymasowskiej abp. Józefa Kowalczyka Ewa Bońkowska Agata Dziegiecka s. 403-412
List abp. Józefa Kowalczyka Józef Kowalczyk s. 412-415
Protokół z posiedzenia Rady Programowej s. 419-423