Tytuł Studia Prymasowskie
ISSN 1899-2587
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Studia Prymasowskie
2008, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Andrzej F. Dziuba s. 5-6
To był program odnowy religijnej Józef Glemp s. 9-11
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 13-14
Otwarcie konferencji Ryszard Rumianek s. 15
Wprowadzenie Andrzej F. Dziuba s. 17-19
Reakcje władz na milenijną nowennę i peregrynację Wiesław Jan Wysocki s. 21-43
Teologia małżeństwa i rodziny w wielkiej nowennie tysiąclecia Adam Skreczko s. 45-58
Eklezjalny wymiar nawiedzenia Maryi w znaku jasnogórskiego obrazu Szczepan Z. Jabłoński s. 59-97
Kapelusz kardynalski dla Prymasa Stefana Wyszyńskiego : geneza i znaczenie godności kardynalskiej Kazimierz Śmigiel s. 99-114
Świadectwo Maria Okońska s. 115-123
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 125-128
Problematyka moralna bezrobocia w nauczaniu społecznym kardynała Stefana Wyszyńskiego Dobrochna Bach-Golecka s. 131-138
Prymasowska wizja przetrwania Sabina Bober s. 139-163
Kultura chrześcijańska a rodzina w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski Andrzej F. Dziuba s. 165-199
Biskupi polscy w trosce o polskich emigrantów Bernard Kołodziej s. 201-218
Rola i miejsce Gniezna w nauczaniu Jana Pawła II Henryk J. Muszyński s. 219-231
Ochrona praw człowieka w nauczaniu społecznym kardynała Stefana Wyszyńskiego Robert Nęcek s. 233-240
Wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego w organizację duszpasterstwa dzieci i młodzieży w Polsce Adam Skreczko s. 241-272
Prymas Polski arcybiskup Antoni Kazimierz Ostrowski i jego troska o archidiecezję gnieźnieńską w czasie pobytu za granicą (1782-1784) w świetle korespondencji z kapitułą metropolitalną w Gnieźnie Paweł Staniszewski s. 273-298
Nauka Prymasa Stanisława Karnkowskiego o Jezusie Chrystusie i sakramentach Jerzy Swędrowski s. 299-333
Ksiądz Stefan Wyszyński o akcji katolickiej Dominik Wargacki s. 335-348
Społeczno-moralne zagrożenia narodu polskiego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Józef Zabielski s. 349-363
"Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956-1966", Adam Dziurok, Wiesław Jan Wysocki, Katowice–Kraków 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Adam Dziurok (aut. dzieła rec.) Wiesław Jan Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Dzieła zebrane", Stefan Wyszyński, Warszawa 2007 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stefan Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie Prymasa Stanisława Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne", Jerzy Swędrowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Swędrowski (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989)", Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Kraków 2006 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) s. 377-381
Prace dyplomowe ATK – UKSW inspirowane osobą i dziełem Stefana kardynała Wyszyńskiego s. 385-410
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Tadeusz Jadam s. 410-413
Abp Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski, Podziękowanie s. 417
Kard. Józef Glemp Prymas Polski, Podziękowanie s. 418
Protokół z posiedzenia Rady Programowej s. 419-421