Znaleziono 20 artykułów

Janusz Zbudniewek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundacje Paulinów w XVII i XVIII wieku Janusz Zbudniewek s. 65-82
Rola Jasnej Góry w dobie kontrreformacji Janusz Zbudniewek s. 85-107
Duchowość eremityzmu polskiego w dobie średniowiecza Janusz Zbudniewek s. 91-101
Polityka władz nazistowskich wobec zakonów w okupowanej Polsce Janusz Zbudniewek s. 101-109
Żywot błogosławionego Stanisława z Oporowa pędzlem opisany Janusz Zbudniewek s. 144-162
Charytatywna działalność br. Alberta na Skałce w Krakowie (1888-1908) Janusz Zbudniewek s. 165-185
Udana akcja odbicia Obrazu Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej spod parasola milicyjnej straży i płatnych współpracowników Janusz Zbudniewek s. 171-180
"Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914-1924", Michał Piela, Lublin 1994 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Michał Piela (aut. dzieła rec.) s. 205-209
"Ks. Henryk Jankowski nie ma za co przepraszać", Peter Raina, Warszawa 1995 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Peter Raina (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Leksykon prasy łowickiej", Wiesław Wysocki, Łowicz 1997 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Wiesław Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej", Janusz Zbudniewek, Kraków 1994 : [recenzja] Piotr Matusak Janusz Zbudniewek (aut. dzieła rec.) s. 240-246
"Arcybiskupi Gnieźnieńscy w Tysiącleciu", Krzysztof Rafał Prokop, Kraków 2000 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Krzysztof Rafał Prokop (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Poczet Prymasów Polski", Marceli Kosman, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Cracovia Lithuanorum saeculis XIV-XVI = Lietuviu Krokuva XIV-XVI amziais", Wacław Urban, Sigistas Lužys, Vilnius 1999 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Sigistas Lužys (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 276-277
"Polskie Graduały Średniowieczne", Jerzy Pikulik, Warszawa 2001 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Jerzy Pikulik (aut. dzieła rec.) s. 301-306
"J. Szeptycki i jego kościoły w Ameryce = J. Szeptycki and his Churches in America", Andrzej K. Olszewski, Irena Grzesiuk, Warszawa 2000 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Irena Grzesiuk (aut. dzieła rec.) Andrzej K. Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 337-342
Kilka uwag na temat pracy dydaktycznej ś.p. dr Małgorzaty Maciszewskiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Janusz Zbudniewek s. 359-360
Kontakty ks. Stanisława Chodyńskiego z Jasną Górą Janusz Zbudniewek s. 402-420
"Bibliografia piśmiennictwa oblężenia Jasnej Góry w roku 1655 oraz jej obrońcy o. Augustyna Kordeckiego za lata 1655-1975", oprac. Henryk Czerwień i Janusz Zbudniewek, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Czerwień (aut. dzieła rec.) Janusz Zbudniewek (aut. dzieła rec.) s. 408
"Pauliniana" w zbiorach Archiwum Diecezjalnego we Włocławku Janusz Zbudniewek s. 456-480