Znaleziono 15 artykułów

Jan Żaryn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół katolicki w PRL : wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje Jan Żaryn s. 11-34
Komunizm i religia w Polsce : trwanie i zmiana Antoni Dudek Andrzej Friszke Jarosław Gowin Wiesław Jan Wysocki Jan Żaryn s. 35-51
"Płockie Milenium. Uroczystości milenijne w diecezji płockiej w tajnych dokumentach Służby Bezpieczeństwa", oprac. Jacek Pawłowicz, przedmowa Jan Żaryn, Toruń 2006 : [recenzja] Grzegorz Gołębiewski Jacek Pawłowicz (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 44-45
Stolica Apostolska wobec "zimnej wojny" (w pierwszych latach po II wojnie światowej) Jan Żaryn s. 45-51
Aresztowanie Prymasa Polski - okoliczności, przebieg, konsekwencje (1953-1956) Jan Żaryn s. 47-69
Starania ks. dr Teodora Benscha o uwolnienie czternastu księży diecezji łuckiej Jan Żaryn s. 61-71
"Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności", Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Anna Sucheni-Grabowska, Eugeniusz Cezary Król, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Alicja Dybkowska (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Cezary Król (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) Małgorzata Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 132-137
Prymas Wyszyński w aktach SB Jan Żaryn s. 181-190
"Kościół a władza w Polsce (1945-1950)", Jan Żaryn, Warszawa 1997 : [recenzja] Janusz Stefaniak Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 230-234
"Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie", Jan Żaryn, Warszawa 1998 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"1956. Polska emigracja a Kraj. Antologia źródeł", pod red. Mariana M. Drozdowskiego, wybór i oprac. Marian M. Drozdowski, Tomasz Ochinowski, Jan Żaryn, Warszawa 1998 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) Tomasz Ochinowski (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989)", Jan Żaryn, Warszawa 2003 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 260-264
Stosunki Państwo-Kościół w czasach posługiwania biskupiego Jana Jaroszewicza (1963-1980) Jan Żaryn s. 263-286
"Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000", Jan Żaryn, Poznań 2006 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 305-308
Stosunki Kościół-państwo w powojennej Polsce w najnowszych publikacjach Jerzy Eisler Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) Z. Zieliński (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 385-402