Tytuł Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
ISSN 1730-2064
Wydawca Stowarzyszenie Idōkan Polska
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
2009, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A study of the earliest books on martial arts published in Spanish = Studium o pierwszych hiszpańskich publikacjach dotyczących sztuk walki Carlos Gutiérrez García Mikel Pérez Gutiérrez s. 11-27
Elements of martial arts in the programme of Gymnastic Association "Sokół" (1867-1914) = Elementy sztuk walki w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" (1867-1914) Grzegorz Dominik Bielec s. 28-37
Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic = Taksonomia form walki z perspektywy tradycji Tyrša w Czechach Zdenko Reguli s. 38-43
Próby restauracji polskiej sztuki militarnej na przełomie XX i XXI wieku = Attempts at restoration of the Polish military art at the turn of the 20th century Wojciech J. Cynarski s. 44-59
Filozofia sportu w perspektywie instytucjonalnej, merytorycznej i metodologicznej = Philosophy of sport in from the institutional, content related and methodological viewpoint Jerzy Kosiewicz s. 60-85
Ciemna strona bushido : próba oceny bushido jako wzorca postępowania = Dark side of Bushido : Bushido as an ethical standard Andrzej Stępnik s. 86-93
Istota i ważność uczuć w działalności sportowej = The essence and importance of emotions in sport activities Zbigniew Czajkowski s. 94-110
Agresja : dwa ujęcia biologiczne = Aggression : Two Biological Depictions Andrzej Stępnik s. 111-118
Typical manners and psychological reactions of university students in model self-defence situation = Typowe zachowania i reakcje psychologiczne studentów uniwersyteckich w modelowej sytuacji samoobrony Marie Blahutková Zdenko Reguli Michal Vít s. 119-122
Dalekowschodnie sztuki walki w perspektywie nauk o kulturze AD 2008 = Far Eastern martial arts in the perspective of culture sciences AD 2008 Stanisław Cieszkowski Lothar Sieber s. 123-129
Capoeira : the Brazilian martial art and infantile school education = Capoeira : brazylijska sztuka walki a edukacja szkolna dzieci Wanderley Marchi Junior Ricardo João Sonoda Nunes Sergio Roberto de Oliveira s. 130-138
Broń i tradycyjne sposoby walki Maorysów jako elementy kultury fizycznej = Weapons and traditional fight of the Maori as an element of the physical culture Dorota Pawlik s. 139-145
Responsibility in physical activity management = Odpowiedzialność w zarządzaniu aktywnością fizyczną Marc Louis s. 146-161
Reasons for the karate practice in Portugal = Powody uprawiania karate w Portugalii Vítor Alberto Valadas Rosa s. 162-169
Effects of strength and endurance training in the mesocycle in the performance in judokas = Wyniki treningu siłowo-wytrzymałościowego w mezocyklach na podstawie wyników dżudoków Belén Feriche Fernández-Castanys García Hernández Gema Torres Luque Ma Teresa León Miranda Raquel Escobar Molina Paulino Padial Puche Igancio Chirosa Ríos s. 170-180
Influence of a programmed judo training on changes of anthropological features in children attending sports schools = Wpływ zaprogramowanego treningu judo na zmiany cech antropologicznych u dzieci uczęszczających do szkół sportowych Mario Baić Čedomir Cvetković Ivan Segedi Hrvoje Sertić s. 181-188
Czas reakcji i czas ruchu, typy odpowiedzi czuciowo-ruchowych, tempo szermiercze = Reaction time and movement time, types of sensorimotor responses and fencing tempo Zbigniew Borysiuk Wojciech J. Cynarski s. 189-200
Turystyka sentymentalna Polaków na Kresy wschodnie = Sentimental tourism of Polish people to the Eastern borderland Elżbieta Cynarska Wojciech J. Cynarski s. 201-209
Wandering, winding, wondering : moving in the labyrinth = Wędrowanie, podążanie krętą drogą, zdumienie : poruszanie się w laboiryncie Henning Eichberg s. 210-225
Modern machines for special techniqus event in Taekwon-do ITF = Nowoczesne urządzenia do technik specjalnych w taekwondo ITF Jacek Wąsik s. 226-230
Sztuki walki : cele, metody, sposoby podejścia = Martial Arts : Purposes, Methods, Attitudes Andrzej Stępnik s. 231-239
W kierunku ogólnej teorii samoobrony = Towards a general theory of self-defence Wojciech J. Cynarski s. 240-245
Sztuki walki, sporty walki : koncepcja porządkująca : ekspertyza dla Ministerstwa Sportu i Turystyki = Martial arts, combat sports : arranging concept : expert appraisement for the Ministry of Sport and Tourism Wojciech J. Cynarski s. 246-252
O hipotezie, czyli czy warto dyskutować? = On hypothesis : is a discussion worthwhile? Krzysztof W. Jankowski Michał Lenartowicz s. 253
Do Redaktora Naczelnego = To the Editor-in-Chief Jerzy Kosiewicz s. 254
Psychologia sportu w praktyce na przykładzie szermierki = Psychology of sport in practice on the example of fencing Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber s. 255-257
O pedagogice budō = On Budo pedagogics Wojciech J. Cynarski Jan Słopecki s. 258-260
Recenzja najnowszej książki prof. Wojciecha Jana Cynarskiego = The review of the latest book by Prof. Wojciech Jan Cynarski Jerzy Kosiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 261-262
Recenzja książki Wojciecha J. Cynarskiego, "Spotkania, konflikty, dialogi : analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss. 220 = The review of Wojciech Jan Cynarski's book : Meetings, conflicts, dialogues : analysis of selected areas of physical culture and cultural tourism Wojciech J. Cynarski Mirosław Ponczek s. 263-264
"Studia z historii i teorii kultury fizycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu", W.J. Cynarski, A. Noczkowski, S. Zaborniak (red.), Rzeszów 2008 : [recenzja] Krystyna Strycharz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) A. Noczkowski (aut. dzieła rec.) S. Zaborniak (aut. dzieła rec.) s. 265-267
Światowy Kongres AIESEP 2008 w Sapporo = AIESEP 2008 World Congress in Sapporo Kazimierz Obodyński s. 268-273
1st International Congress on Science and Technology in Fencing, BARCELONA 15-17 February 2008 = I Międzynarodowy Kongres Naukowy o Nauce i Technologii w Szermierce, Barcelona, 15-17 lutego 2008 r. Zbigniew Borysiuk s. 274-277
Obszerna relacja i refleksja o wydarzeniu naukowym, jakim była II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ekspertów-badaczy sztuk walki i humanistów, Targowiska-Krosno, 25-26 kwietnia 2008 r. = An extensive report and reflection on a scientific event, as was the 2nd International Scientific Conference of Experts-Researchers on Martial Arts and Humanists, Targowiska-Krosno, April 25-26th, 2008 Wojciech J. Cynarski s. 278-285
Refleksje i dokumentacja fotograficzna z pięciu konferencji EASS (od Wiednia do Bledu) = Reflections an photographic records of five EASS conferences (from Vienna to Bled) Kazimierz Obodyński s. 286-298