Tytuł Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
ISSN 1730-2064
Wydawca Stowarzyszenie Idōkan Polska
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
2006, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji = Editorial Wojciech J. Cynarski s. 7-10
Kodeksy etyczne szansą dla turystyki? Marek Kazimierczak s. 11-20
Twórczość Jana Pawła II w relacji do etycznych założeń dalekowschodnich sztuk walki Andrzej Szyszko-Bohusz s. 21-26
Walka bokserska jako przejaw ruchu w kierunku absolutnej abstrakcji : analiza w perspektywie heglowskiej fenomenologii ducha Jerzy Kosiewicz s. 27-33
Zastosowanie wywiadu narracyjnego na gruncie socjologii kultury fizycznej : ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich sztuk walki Monika Ślęzak s. 34-41
Zarys dziejów szermierki w Europie od czasów średniowiecza do przełomu XIX i XX wieku Zbigniew Czajkowski s. 42-51
Yōshin-ryū jūjitsu : z Japonii do Polski Wojciech J. Cynarski s. 52-62
Historia startów i osiągnięcia polskich reprezentantów w mistrzostwach świata w judo Wiesław Błach Łukasz Błach Wojciech J. Cynarski Paweł Kowalski Juliusz Migasiewicz Michał Tomaszewski s. 63-67
Aikijutsu in Europe and in Poland : present-day picture (1987-2004) Elżbieta Cynarska Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Kazimierz Obodyński s. 68-82
Kompletne systemy budō Michael Buchhold Wojciech J. Cynarski s. 83-91
Rugby jako sport walki Kazimierz Obodyński s. 92-98
SAMBO : system samoobrony i sport = SAMBO : a self-defence system and sport Wiesław Błach Łukasz Błach Wojciech J. Cynarski s. 100-103
Nowoczesny system samoobrony ATK Jan Słopecki s. 104-106
Komunikat o zagłębiowskich mistrzach sztuk walki wyróżnionych nagrodami sportowymi miasta Sosnowca : na przełomie XX i XXI wieku : w świetle "Rocznika Sosnowieckiego" 1996-2004 Mirosław Ponczek s. 107-109
Ekspertyzy i opinie dla PZJJ Wojciech J. Cynarski s. 110-112
Dynamika walki sportowej najlepszych zawodników taekwon-do Zbigniew Bujak s. 113-122
Style of self-control of situational aggression of the sportsman Alexander Fotujma Bogdan Mytskan Kazimierz Obodyński s. 123-130
Kształtowanie zdolności motorycznych na przykładzie kick-boxingu Piotr Ziemiński s. 131-141
Różnicowanie ćwiczeń podczas lekcji szermierczej jako sposób nauczania techniki walki szpadą Gabriel Szajna s. 142-152
Nastawienie zawodnika do ćwiczeń, zawodów i wyników : skrajne typy zawodników "wojownika" i "technika" Zbigniew Czajkowski s. 153-160
Athlete's attitude to exercises, competitions and results : extreme types of "warrior" and "technician" Zbigniew Czajkowski s. 161-168
Rodzaje podejmowanych działań techniczno-taktycznych w judo na przykładzie walk w Pucharze Świata seniorów i juniorów Wiesław' Błach Wojciech J. Cynarski Tomasz Hajdrych Juliusz Migasiewicz s. 169-175
Wybrane wskaźniki rozwoju i sprawności fizycznej osób trenujących judo i aikido Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 176-180
The effects of judo training on children in the light of their parents' opinions Grzegorz Lech Katarzyna Sterkowicz-Przybycień s. 181-187
Związek pomiędzy stażem treningowym i wyszkoleniem technicznym a poziomem zdolności kondycyjnych i wybranych cech osobowości osób trenujących aikido Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 188-193
The study of body culture : observing practice Henning Eichberg s. 194-200
Song and movement : Danish experiences and educational challenges for sport for all Henning Eichberg s. 201-207
Naadam : mongolskie zawody czy rytuał? Marek Napierała s. 208-213
Percepcja filmu sztuk walki a zachowania agresywne u dorastającej młodzieży Wojciech J. Cynarski Jakub Jasek s. 214-247
Psychic qualities and their role in the system of psychological training of judoists Oleksandr Fotujma Sergij Kurylyuk Bogdan Mytiskan s. 248-251
Azjatyckie sztuki walki w recepcji europejskiej i amerykańskiej Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Lothar Sieber s. 252-260
Ekologiczna era w organizacjach pozarządowych w Polsce na przykładzie "Asocjacji" Wiesław Błach Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 261-267
Bildung als Ausweg „des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit„ : zum Bildungsverständnis und zur Konzeption einer zeitgemäßen Sport- und Bewegungspädagogik Klaus Moegling s. 268-275
Predyspozycje osobowościowe studentów wychowania fizycznego w ich samoocenie Wiesław Błach Tomasz Hajdrych Urszula Supińska Jan Supiński s. 276-282
The secret of kyusho jutsu : neuroanatomical basis Helmut Kogel s. 283-298
Unified approach to health and fitness in integrated Europe Waldemar Sikorski s. 299-305
Filozofia sportu czy filozoficzny namysł nad sportem : nowe ujęcie Jerzy Kosiewicz s. 306-313
Budowanie osobowości : o pedagogicznych aspektach teorii sztuk i dróg walki Wojciech J. Cynarski s. 314-320
Cywilizacja życia : rozważania moralne Jana Pawła II Wojciech J. Cynarski Jan Paweł II (aut. dzieła rec.) s. 321-323
Aksjologiczne wymiary sportu Zbigniew Krawczyk Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 324-326
Oblicza turystyki Jan Ożdziński W. J. Cynarski (aut. dzieła rec.) K. Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 327-328
Zbigniewa Czajkowskiego teoria treningu sportów walki Wojciech J. Cynarski Zbigniew Czajkowski (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Fiechtowanije : moja żizń", czyli o jednym z współtwórców niebywałych sukcesów radzieckich szermierzy Zbigniew Czajkowski Ju. I. Urałow (aut. dzieła rec.) s. 335-340
Zbigniew Czajkowski : Fechtmistrz-Profesor Wacław Petryński s. 341-344
Wojownik pogody ducha Wojciech J. Cynarski Ulf Neumann (aut. dzieła rec.) Ralf Pöhler (aut. dzieła rec.) Matthias von Saldern (aut. dzieła rec.) Lothar Sieber (aut. dzieła rec.) Peter-Ulrich Wendt (aut. dzieła rec.) s. 345-348
Teoria nihonden kobudō według F. Tanaki Wojciech J. Cynarski Jan Słopecki Fumon Tanaka (aut. dzieła rec.) s. 349-351
Jubileuszowy X Kongres ECSS w Belgradzie, 13-16.07.2005 : recenzja imprezy naukowej i analiza z perspektywy teorii sztuk walki i sportów walki = The 10th Jubilee Congress of ECSS in Belgrade, 13-16.07.2005 Wojciech J. Cynarski s. 352-355
Sympozjum nie całkiem naukowe Jerzy Kosiewicz s. 356-361
Dwa sprawozdania Magdalena Jakubowicz s. 362-364
Podróż do honbu i staż idōkan budō : przykład turystyki samokształceniowej Wojciech J. Cynarski s. 365-370
Nowy Wydział i Zakład Sportów Walki Wojciech J. Cynarski s. 371-372
Inne ważne wydarzenia s. 373-374
Odeszli s. 375-376
Sport i sztuki walki Wojciech J. Cynarski s. 377-379
Nowe wydawnictwa i filmy Wojciech J. Cynarski s. 380-390
Kronika imprez naukowych Wojciech J. Cynarski s. 390-392