Znaleziono 24 artykuły

Zbigniew Czajkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inne spojrzenie na pierwszy etap szkolenia na przykładzie szermierki Zbigniew Czajkowski s. 35-52
Varieties of Sensory-Motor Responses in Fencing Zbigniew Czajkowski s. 36-44
Lękliwość, lęk, obawa, strach i panika oraz odpornosć psychiczna zawodników = Anxiety trait, anxiety state, apprehension, fear, panic and competitors’ psychological resistance Zbigniew Czajkowski s. 41-52
Zarys dziejów szermierki w Europie od czasów średniowiecza do przełomu XIX i XX wieku Zbigniew Czajkowski s. 42-51
Znaczenie i wpływ wybranych czynników na wyniki szermierzy Zbigniew Czajkowski s. 43-57
Z. Czajkowski on Fencing : a Review Boris Touretski Zbigniew Czajkowski (aut. dzieła rec.) s. 46-48
Directing the process of training, taking competition and fencer's personality dimensions as a model Zbigniew Czajkowski s. 48-56
Szermierka w dawnej Polsce = Fencing in ancient Poland Zbigniew Czajkowski s. 54-64
Characteristics of contemporary fencing Zbigniew Czajkowski s. 55-62
Zdolności przywódcze trenerów i teorie przywództwa : ich historia oraz znaczenie w sporcie Zbigniew Czajkowski s. 58-77
Unikajmy ślepego naśladownictwa, ale twórczo korzystajmy z dorobku, wiedzy i doświadczenia innych Zbigniew Czajkowski s. 58-69
Istota i znaczenie umiejętności społecznych trenera = The essence and importance of coach's interpersonal skills Zbigniew Czajkowski s. 72-85
Odmiany walk ćwiczebnych i ich znaczenie w szermierce = Various Kinds of Training Bouts and their Importance in Fencing Zbigniew Czajkowski s. 78-84
Istota i ważność uczuć w działalności sportowej = The essence and importance of emotions in sport activities Zbigniew Czajkowski s. 94-110
Błędne poglądy i ujemne zjawiska w nauce o sporcie oraz błędy w działalności szkoleniowej trenerów Zbigniew Czajkowski s. 110-128
The influence of chosen factors on athletes' competition results in different stages of training : exemplified by fencing = Wpływ wybranych czynników na wyniki w zawodach w różnych etapach treningu : na przykładzie szermierki Zbigniew Czajkowski s. 116-123
Nastawienie zawodnika do ćwiczeń, zawodów i wyników : skrajne typy zawodników "wojownika" i "technika" Zbigniew Czajkowski s. 153-160
Athlete's attitude to exercises, competitions and results : extreme types of "warrior" and "technician" Zbigniew Czajkowski s. 161-168
How to be a successful coach? = Jak być efektywnym trenerem? Zbigniew Czajkowski s. 174-181
Istota, znaczenie i budowanie spoistości zespołu sportowego Zbigniew Czajkowski s. 179-189
Zdolności przywódcze trenera i style kierowania Zbigniew Czajkowski s. 190-203
Humanistyczna filozofia trenerska : czyli jak być wybitnym trenerem : omówienie książki Rainera Martensa "Successful Coaching" = Humanistic philosophy of coaching : review of the book of Rainer Martens "Successful Coaching" Zbigniew Czajkowski Rainer Martens (aut. dzieła rec.) s. 216-227
Zbigniewa Czajkowskiego teoria treningu sportów walki Wojciech J. Cynarski Zbigniew Czajkowski (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Fiechtowanije : moja żizń", czyli o jednym z współtwórców niebywałych sukcesów radzieckich szermierzy Zbigniew Czajkowski Ju. I. Urałow (aut. dzieła rec.) s. 335-340