Znaleziono 18 artykułów

Kazimierz Obodyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika jūjutsu i jūdō Kazimierz Obodyński s. 46-51
New Polish publications about self-realizational and cultural tourism : comments and remarks in a scientific description Elżbieta Cynarska Kazimierz Obodyński s. 65-68
World IMACSSS Congress and extraordinary distinctions for martial arts experts Kazimierz Obodyński Jan Słopecki s. 67-76
Aikijutsu in Europe and in Poland : present-day picture (1987-2004) Elżbieta Cynarska Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Kazimierz Obodyński s. 68-82
Rugby jako sport walki Kazimierz Obodyński s. 92-98
Etos sztuk walki w filmie z początku XXI wieku Wojciech J. Cynarski Kazimierz Obodyński s. 107-117
Style of self-control of situational aggression of the sportsman Alexander Fotujma Bogdan Mytskan Kazimierz Obodyński s. 123-130
"Z dziejów turystyki i sportu w Polsce 1875-2008", pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego i Stanisława Zaborniaka, Rzeszów 2009 : [recenzja] Radosław Ciejpa Tomasz Jurek (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Zaborniak (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej", Kazimierz Obodyński, Paweł Król, Wojciech Bajorek, Rzeszów 2012 : [recenzja] Iwona Pezdan-Śliż Wojciech Bajorek (aut. dzieła rec.) Paweł Król (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 209-210
Opinia o pracy zbiorowej "Sport in the mirror of the values" pod redakcją J. Kosiewicza i K. Obodyńskiego Andrzej Pawłucki Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 225
Opinia o książce "Turystyka przygraniczna i transgraniczna dla integracji europejskiej" = Review on the book "Border and Transborder Tourism for European Integration" Bohdan M. Mytskan Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Anna Nizioł (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 252-253
Opinia o książce "Turystyka w regionach przygranicznych : wieloaspektowe studium rozwoju" = Review on the book "Tourism in Borderlands : Multiaspect Study of Development" Bohdan M. Mytskan Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 254-255
Światowy Kongres AIESEP 2008 w Sapporo = AIESEP 2008 World Congress in Sapporo Kazimierz Obodyński s. 268-273
Refleksje i dokumentacja fotograficzna z pięciu konferencji EASS (od Wiednia do Bledu) = Reflections an photographic records of five EASS conferences (from Vienna to Bled) Kazimierz Obodyński s. 286-298
Aksjologiczne wymiary sportu Zbigniew Krawczyk Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 324-326
Wniosek o powołanie Zakładu Sportów Walki przy IWFiZ UR Kazimierz Obodyński s. 331
Profesor Andrzej Szyszko-Bohusz : twórca pedagogiki holistycznej Wojciech J. Cynarski Kazimierz Obodyński s. 381-383
Wartości i wzory kulturowe dalekowschodnich sztuk i sportów walki Jerzy Kosiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 394-395