Znaleziono 26 artykułów

Artur Litwiniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Evolution of a Scientific Periodical on the Example of “Ido Movement for Culture” (2000–2010) Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Jong-Hoon Yu s. 9-15
Test Martensa w kontroli szkolenia zawodników judo Wiesław Błach Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 30-34
Intensive specific maximal judo drills improve psycho-motor ability but may impair hand grip isometric strength Artur Litwiniuk Zbigniew Obmiński Zbigniew Staniak Zhu Weimo Ryszard Zdanowicz s. 52-58
Test "Spirit Versus Endurance" w ocenie predyspozycji wysiłkowych osób trenujących karate Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 53-57
Wychowanie ekologiczne przez drogi sztuki walki = Ecological education through the ways of martial arts Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Lothar Sieber s. 53-57
Katedry i zakłady sportów walki w polskich uczelniach 1948–2008 = Chairs and departments of combat sports at the Polish university schools 1948-2008 Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 58-66
Aikijutsu in Europe and in Poland : present-day picture (1987-2004) Elżbieta Cynarska Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Kazimierz Obodyński s. 68-82
Znaczenie zabawy w procesie treningu wschodnich sportów walki Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 69-72
Kultura przemocy na przykładzie boksu = Culture of violence on the example of boxing Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 84-95
Słownik pojęć teorii dalekowschodnich sztuk walki : część II Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 125-129
Symbolika na emblematachróżnych organizacji sztuk walki = Symbols on emblems of different martial arts organizations Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Lothar Sieber s. 133-138
Idea fair play w świadomości osób uprawiających wybrane sporty i sztuki walki Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 144-149
Zaistnienie turystyki sztuk walki = Coming into being of the martial arts tourism Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Lothar Sieber s. 167-173
Wybrane wskaźniki rozwoju i sprawności fizycznej osób trenujących judo i aikido Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 176-180
Związek pomiędzy stażem treningowym i wyszkoleniem technicznym a poziomem zdolności kondycyjnych i wybranych cech osobowości osób trenujących aikido Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 188-193
Analiza działań startowych młodych zawodników judo na przykładzie walk w Mistrzostwach Świata Juniorów Wiesław Błach Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 195-201
Wczoraj i dziś Międzynarodowej Federacji Judo : International Judo Federation (IJF) Wiesław Błach Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 202-204
Karatedō a karate tsunami Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk (aut. dzieła rec.) Ryszard Murat (aut. dzieła rec.) s. 238-241
Motywy uczestnictwa w wybranych sportach i sztukach walki Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 242-244
Azjatyckie sztuki walki w recepcji europejskiej i amerykańskiej Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Lothar Sieber s. 252-260
Ekologiczna era w organizacjach pozarządowych w Polsce na przykładzie "Asocjacji" Wiesław Błach Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 261-267
Budō i jego funkcja we współczesnym świecie : I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Budō = Budō and its funcion in contemporary world : 1st International Scientific Budō Conference Artur Litwiniuk s. 264-265
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sylwetka Jacka Wysockiego = Figure of Jacek Wysocki Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 272-273
Krytyczne uwagi dotyczące haseł dalekowschodnich form ruchowych w "Encyklopedii" opracowanej przez W. Lipońśkiego Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk W. Lipoński (aut. dzieła rec.) s. 354-356
Raport ze stanu badań międzynarodowych Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 356-365
"Droga aktora a droga wojownika", sesja naukowa, ŁDK, Łódź, 4-5.04.2003 Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 436-439