Znaleziono 1 artykuł

Čedomir Cvetković

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Influence of a programmed judo training on changes of anthropological features in children attending sports schools = Wpływ zaprogramowanego treningu judo na zmiany cech antropologicznych u dzieci uczęszczających do szkół sportowych Mario Baić Čedomir Cvetković Ivan Segedi Hrvoje Sertić s. 181-188