Tytuł Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
ISSN 1730-2064
Wydawca Stowarzyszenie Idōkan Polska
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 91
Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
2004, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji = Editorial s. 9-11
"Rocznik Naukowy IDŌ - Ruch dla Kultury", red. Wojciech J. Cynarski, tom III, Rzeszów 2002 : [recenzja] Andrzej Pawłucki Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 12-15
"Rocznik Naukowy Idō - Ruch dla Kultury", red. Wojciech J. Cynarski, t. I, Rzeszów 2000; t. II, Rzeszów 2001; t. III, Rzeszów 2002 : [recenzja] Andrzej Andrusiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 16-17
Rycerstwo polskie wobec husytyzmu i idei krucjat antyhusyckich Jerzy Grygiel s. 18-28
O sztuce szermierki : uwagi o szermierce klasycznej Wojciech J. Cynarski s. 29-42
Znaczenie i wpływ wybranych czynników na wyniki szermierzy Zbigniew Czajkowski s. 43-57
Zdolności przywódcze trenerów i teorie przywództwa : ich historia oraz znaczenie w sporcie Zbigniew Czajkowski s. 58-77
Der Weg des Schwertes Sven R. Hooge s. 78-87
Wpływ szkół europejskich na technikę i taktykę polskiej szermierki przed rokiem 1939 Maciej Łuczak s. 88-94
Zbigniew Czajkowski : ambasador polskiej szermierki Maciej Łuczak s. 95-101
Kontrola treningu jako ogniwo procesu szkolenia w taekwon-do Zbigniew Bujak s. 102-109
Błędne poglądy i ujemne zjawiska w nauce o sporcie oraz błędy w działalności szkoleniowej trenerów Zbigniew Czajkowski s. 110-128
"Czucie przeciwnika" i jego uwarunkowania u zawodników Tae-Kwon-Do z krajów arabskich Andrzej Blady Henryk Kos Włodzimierz Starosta s. 129-134
Poziom wybranych zdolności koordynacyjnych u czołowych zawodników karate tradycyjnego i innych sportów walki Tatiana Pawłowa-Starosta Włodzimierz Starosta s. 135-145
Oddziaływanie edukacyjne i wychowawcze na sportowca w młodszym wieku szkolnym Ewaryst Jaskólski Juliusz Migasiewicz s. 146-148
Etos trenera wschodnich sztuk i sportów walki Adrian Piórko s. 149-154
Kształcenie kadr kultury fizycznej a pedagogika holistyczna Andrzej Szyszko-Bohusz s. 155-164
Stany świadomości wymykające się interpretacji naukowej Andrzej Szyszko-Bohusz s. 165-189
Znaczenie gier i zabaw ruchowych w początkowym etapie szkolenia młodych judoków Kazimierz Witkowski s. 190-194
Analiza działań startowych młodych zawodników judo na przykładzie walk w Mistrzostwach Świata Juniorów Wiesław Błach Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 195-201
Wczoraj i dziś Międzynarodowej Federacji Judo : International Judo Federation (IJF) Wiesław Błach Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 202-204
Rehabilitacyjne metody oddziaływania na pacjentów chorych terminalnie Alicja Bohusz-Dobosz s. 205-216
Czy turystyka motorowa jest jeszcze turystyką kwalifikowaną? : artykuł prowokacyjny Wacław Petryński s. 217-227
Sporty ekstremalne Ewa Polak Jerzy Rut Paweł Rut s. 228-232
Styl życia a choroby cywilizacyjne Lidia Sękowska s. 233-244
Paradygmat ezoteryzmu i samorealizacji w kręgu dalekowschodniej kultury czasu wolnego Jan Ożdziński s. 245-251
Kultura nadmiaru czy kultura ograniczenia? : Wybór w społeczeństwie ponowoczesnym Anna Andrusiewicz s. 252-255
Związki dalekowschodnich sztuk walki z teatrem Wojciech J. Cynarski s. 256-261
Force against force : configurations of martial art in European and Indonesian cultures Henning Eichberg s. 262-285
Theorie des Rhytmus im Kampfsport Sven Roland Hooge s. 286-292
Mistrzowie mistrzów z federacji WJJC : nowe fakty Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber s. 293-297
Fair play w sportowych grach zespołowych i sportach walki Włodzimierz Lukiewicz s. 298-302
Prakseologia a etyka walki sportowej : dychotomia czy harmonia? Andrzej Smoleń s. 303-308
Założenia i wartości antropologii filozoficznej Kanta Jerzy Kosiewicz s. 309-319
Edukacja przez zrozumienie Wojciech Pasterniak s. 320-332
Etyka postmodernizmu Stanisław Kowalczyk s. 333-339
Główne strategie walki z zagrożeniami cywilizacji współczesnej Jan Szmyd s. 340-351
Ekonomiczne uwarunkowania emisji monet srebrnych na przykładzie grosza Elżbieta Cynarska Wojciech J. Cynarski s. 352-355
Raport ze stanu badań międzynarodowych Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 356-365
Pan dr Wojciech Cynarski i Uczestnicy Konferencji : list prof. E. Jaskólskiego Ewaryst Jaskólski s. 366
Organizacja sztuk i sportów walki na Słowacji Stefan Leitmann Milan Ďuriček s. 367-370
Poglądy na wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny Henk van der Pazen s. 371-373
Nieśmiertelność genetyczna : hipoteza czy teoria? Andrzej Szyszko-Bohusz s. 374-383
All Things Come in Threes! Keith R. Kernspecht s. 384-385
Image and contents Alfredo Tucci s. 386-387
Tezy o sensie i etosie sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 388-391
Dostosowanie programu sekcji judo dla potrzeb sekcji AZS Bolesław Budziaszek s. 392-393
Wartości i wzory kulturowe dalekowschodnich sztuk i sportów walki Jerzy Kosiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 394-395
Globalizacja a spotkanie kultur Zbigniew Krawczyk Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 396
Na marginesie książki Nino Lo Bello : glossa historyczno-sporotwa Mirosław Ponczek Nino Lo Bello (aut. dzieła rec.) s. 397-398
Sport w filozoficznej i teologicznej perspektywie Zbigniew Dziubiński Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 399-402
Olimpijska saga Olega Milsztejna Władimir Lukiewicz Oleg Milshteyn (aut. dzieła rec.) s. 403-405
Spór o prawdę Marian Malikowski Jerzy Robert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 406-408
Spojrzenie bardzo krytyczne Aneta Tendelska Rudolf Jaworek (aut. dzieła rec.) s. 409-411
Gorsza Unia Aneta Tendelska Volker Angres (aut. dzieła rec.) Claus-Peter Hutter (aut. dzieła rec.) Lutz Ribbe (aut. dzieła rec.) s. 412-416
Wielki przekręt Aneta Tendelska Kazimierz Z. Poznański (aut. dzieła rec.) s. 417-420
Globalizacja bez odwrotu? Radosław Malikowski Władysław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 421-423
O globalizacji raz jeszcze Radosław Malikowski Hans-Peter Martin (aut. dzieła rec.) Harald Schumann (aut. dzieła rec.) s. 424-426
Etos rycerski dawnych Chin w "Bohaterze" Wojciech J. Cynarski s. 427
Informacje o książkach i innych publikacjach s. 428-435
"Droga aktora a droga wojownika", sesja naukowa, ŁDK, Łódź, 4-5.04.2003 Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 436-439
Sport a porządek społeczny : wyzwania dla teorii i praktyki : 2nd Congress of Sociology of Sport : Kolonia, 18-21 czerwca 2003 Wojciech J. Cynarski Marcin Obodyński s. 440-444
Sport Kinetics 2003 : 8th International Scientific Conference, Rydzyna 2003 Wiesław Błach Wojciech J. Cynarski s. 445-447
Physical Education and Sport in Culture of Society, Bratislava, 25-26.09.2003 Wojciech J. Cynarski s. 448-450
Dialog kultur s. 451
[Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie...] s. 451
Ekologia i Turystyka s. 451
[14 listopada w Rzeszowie miała miejsce polska prapremiera filmu...] s. 451
Wychowanie fizyczne s. 451
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka Wychowania Fizycznego" s. 451
XXIX Konferencja Naukowa "Nauczyciel i uczeń : wyzwaniem dla przyszłości" s. 451
Historia kultury fizycznej s. 451
Sztuki walki a teatr s. 452
[Pod honorowym patronatem Ambasadora Japonii i Prezydenta Miasta Mielca...] s. 452
Mind-body problem : "Ciało ludzkie : znak uniwersalny" s. 452
Sztuki walki i samoobrona s. 452
Lokalna kultura fizyczna : II Forum Kultury Fizycznej w Strzyżowie s. 452
Medycyna alternatywna w Domu Kultury s. 452
[Zakład Technik Relaksacyjnych i Jogi Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej organizuje...] s. 452-453
[II Europejski Kongres Socjologii Sportu...] s. 453
[9 października 2004 odbędzie się w Warszawie kolejne sympozjum salezjańskie...] s. 453
[22.10.2004 w Wiśle odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Motor Control 2004..."] s. 453
Meijin : zupełne mistrzostwo na drodze wojownika s. 454
[Dynamicznie rozwijają się w Polsce "nowe" sztuki walki...] s. 455
[10-lecie powstania obchodzą właśnie...] s. 455
[40-lecie uprawiania walki wręcz świętował...] s. 455
[18.10.2003 odbył się w Strzyżowie otwarty turniej jūjitsu...] s. 455-456
Inne wyniki sportowe zawodników SIP w 2003 r. s. 456-461
Z działań PTNKF w Rzeszowie i IWFiZ UR s. 462
Jubileusze, promocje, gratulacje s. 463-465
[Nie tylko w Polsce świętowano...] s. 464