Tytuł Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
ISSN 1730-2064
Wydawca Stowarzyszenie Idōkan Polska
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
2001, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora : echa pierwszego tomu i aktualne modyfikacje naszego pisma Wojciech J. Cynarski s. 7-8
Etyka adeptów sztuki walk wschodnich w epoce cywilizacji naukowo-technicznej Andrzej Szyszko-Bohusz s. 9
Gratulacje dla działaczy i sportowców Stowarzyszenia Idōkan Polska Andrzej Szlachta s. 10
Przemiany w technice, taktyce i stylu walki w szermierce w Polsce w latach 1945-1989 : zarys problematyki Maciej Łuczak s. 11-14
Bibliografia dalekowschodnich sztuk walki : analiza treści Wojciech J. Cynarski s. 15-25
Charakterystyka idōkan karate Lothar Sieber s. 26-27
Historia i zarys współczesnej struktury organizacyjnej karate shito-ryu Rafał Rżany s. 28-32
Charakterystyka taekwon-do ITF Zbigniew Bujak s. 33-39
In pursuit of perfection Norbert Wójtowicz s. 40-45
Specyfika jūjutsu i jūdō Kazimierz Obodyński s. 46-51
Amerykański kick-boxing : historia, główne odmiany Piotr Ziemiński s. 52-54
Charakterystyka sportu szermierczego Gabriel Szajna s. 55-62
Metody stosowane w treningu taekwon-do : wersja ITF Zbigniew Bujak s. 63-68
Znaczenie zabawy w procesie treningu wschodnich sportów walki Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 69-72
Sokrates wobec wiedzy i moralności : konsekwencje antropologiczne i agnostyczne Jerzy Kosiewicz s. 73-86
Nowa antropologia na trzecie tysiąclecie? : Nieśmiertelność genetyczna oraz jej moralno-społeczne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne i medyczne konsekwencje Andrzej Szyszko-Bohusz s. 87-91
Człowiek i prawda w poglądach Aureliusza Augustyna Jerzy Kosiewicz s. 92-104
Problemy teologii sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 105-120
W kierunku antropologii integralnej : propozycja systemowej syntezy w nauce o człowieku Wojciech J. Cynarski s. 121-132
Współczesna higiena psychiczna oraz pedagogika holistyczna w świetle hipotezy nieśmiertelności genetycznej Andrzej Szyszko-Bohusz s. 133-143
Idea fair play w świadomości osób uprawiających wybrane sporty i sztuki walki Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 144-149
W kierunku pedagogiki sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 150-160
Ewolucja nauki na przykładzie socjologii : od XIX wieku ku przyszłości Wojciech J. Cynarski s. 161-179
Dynamiczna kobieta ponowoczesna Wojciech J. Cynarski s. 180-192
Prawne aspekty karate tradycyjnego (ITKF) Wojciech Czarny Marta Niewczas Dorota Rusin s. 193-195
Esej o politycznych koncepcjach Janusza Korwin-Mikkego Elżbieta Cynarska Wojciech J. Cynarski s. 196-204
Od mitów religijnych do filozofii Jerzy Kosiewicz s. 205-214
Od zenu walki do humanizmu : od pierwotnych kultur wojowników do homo creator nobilis przyszłości Wojciech J. Cynarski s. 215-233
Między sztucznością sztuk walki a realizmem życia : tradycyjne sztuki walki na rozdrożu Rafał Rżany s. 234-241
Motywy uczestnictwa w wybranych sportach i sztukach walki Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 242-244
The Relationship between Budo and Medicine Helmut Kogel s. 245-252
Istotne zagadnienia medycyny sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 253-263
Oddychanie w sztukach walki Zbigniew Krenz s. 264-271
Narzędzia metodyki CBI i rola pracowników w doskonaleniu procesów biznesowych Wojciech Krupa s. 272-281
Złożona i wieloaspektowa natura wiedzy oraz rola najlepszych praktyk : wybrane poglądy Kazimierz Krupa s. 282-289
Informacje dziedzinowych portali zasadniczym źródłem wiedzy : charakterystyka wybranych narzędzi Kazimierz Krupa s. 290-298
List otwarty do członków Komisji Budżetu i Finansów Sejmu RP Wojciech Dziembowski Zbigniew Grabowski Michał Głowiński Alina Kowalczykowa Michał Nawrocki Łukasz A. Turski s. 299
Ratujmy naukę w Polsce! Maciej Gardecki Krzysztof Gawlikowski Antoni Kamiński Witold Karczewski Tadeusz Kowalik Joanna Kurczewska Antoni Mączak Andrzej Paczkowski Henryk Samsonowicz Janusz Schminda Włodzimierz Siwiński Marian Srebrny Jadwiga Staniszkis Tomasz Strzembosz Jerzy Szacki Edmund Wnuk-Lipiński Andrzej Kajetan Wróblewski Andrzej Wyczański Andrzej Zięba Paweł Śpiewak s. 300
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi i uroczystego otwarcia Ścieżki Przyrodniczej im. prof. dr Władysława Szafera : Rzeszów, 29 kwietnia 1999 Anna H. Cynarska s. 301-302
Powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Socjologii Sportu (EASS) Michał Lenartowicz s. 303-304
Sprawozdanie z zebrania Rady do spraw Dalekowschodnich Sportów i Sztuk Walki : Warszawa, 30 maja 2001 Wojciech J. Cynarski s. 305-307
Informacja o działalności Stowarzyszenia Idōkan Polska (AD 2001) Wojciech J. Cynarski s. 308-309
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej "Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży : perspektywa metodyczna", Płock, 18-19 stycznia 2002 Wojciech J. Cynarski Piotr Majcher s. 310-312
Aktualności Stowarzyszenia Idōkan Polska oraz informacje z krajowej sceny sztuk walki s. 313-322
Sport uczy wygrywać Tomasz Kloc s. 323
Skrótowy przegląd wydarzeń naukowych i wydawnictw : w kręgu problemów człowieka i kultury, oraz dyskursu sztuk walki s. 324-330
Wniosek o powołanie Zakładu Sportów Walki przy IWFiZ UR Kazimierz Obodyński s. 331
Filozofia kultury fizycznej Wojciech J. Cynarski Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) s. 332-334
Dramat wiary, dramat niewiary : rzecz o "Traktacie teologicznym" Czesława Miłosza Maciej Szmyd Czesław Miłosz (aut. dzieła rec.) s. 335-339
Problem mądrości w aspekcie kultury : od 'relatystycznej' teorii kultury do 'kulturozofii' Wojciech J. Cynarski Andrzej L. Zachariasz (aut. dzieła rec.) s. 340-344
Recenzja książki M. Malikowskiego i Z. Seręgi pt. "Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych" Grzegorz Stadnicki Marian Malikowski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Seręga (aut. dzieła rec.) s. 345-347
Aktualne problemy polityki społecznej w interpretacji prof. Stanisławy Golinowskiej Wojciech J. Cynarski Stanisława Golinowska (aut. dzieła rec.) s. 348-349
Recenzja książki Ewy Leś pt. "Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce" Marta Kabara-Dziadosz Ewa Leś (aut. dzieła rec.) s. 350-353
Krytyczne uwagi dotyczące haseł dalekowschodnich form ruchowych w "Encyklopedii" opracowanej przez W. Lipońśkiego Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk W. Lipoński (aut. dzieła rec.) s. 354-356
Mała antologia : wiersze poetów Dalekiego Wschodu w przekładach Rafała Rżanego So Chong-Ju Kitahara Hakushū Rafał Rżany Chimako Tada Ryuichi Tamura Shuntaro Tanikawa Shu Ting s. 357-362
O mistrzostwie Ewa Strzała Anna Szlęzak s. 363
Aforyzmy i złote myśli : z mądrości Dalekiego Wschodu s. 364
Prof. dr hab. Stanisław Cynarski (18.08.1923-24.11.1996) : wspomnienie pośmiertne Krzysztof Baczkowski s. 365-368
Sylwetka i poglądy Ericha Fromma Wojciech J. Cynarski s. 369-380
Profesor Andrzej Szyszko-Bohusz : twórca pedagogiki holistycznej Wojciech J. Cynarski Kazimierz Obodyński s. 381-383
Twórcy współczesnego budō : Kanō, Funakoshi, Ueshiba Wojciech J. Cynarski Rafał Rżany s. 384-395
Choi Hong Hi, współczesna legenda sztuk walki Zbigniew Bujak s. 396-397