Tytuł Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
ISSN 1730-2064
Wydawca Stowarzyszenie Idōkan Polska
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
2010, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pogoda dla etyk sumienia : nie dla kodeksów nihilizmu moralnego = Conditions for the ethics of conscience : not for moral nihilism codes Jan Szmyd s. 11-16
Administrowanie jakością życia człowieka poprzez system Modern Bushidō = Administration of human life quality through Modern Bushidō Wojciech Czajkowski Juliusz Piwowarski s. 17-23
The Japanese figthers are more skillful than their Chinese counterparts, or when the context is more important than the text = Japońscy wojownicy są sprawniejsi niż ich chińscy przeciwnicy lub kiedy kontekst jest ważniejszy niż tekst William Acevedo Mei Cheung Carlos Gutiérrez García Mikel Pérez Gutiérrez s. 24-30
Holenderski prymat w światowym kick-boxingu organizacji K-1 = Hollands’ primacy in the world of K-1 kick-boxing organization Wojciech J. Cynarski Piotr Ziemiński s. 31-35
Sport activity and sport motives of mountain bikers and road cyclists = Aktywność sportowa i motywy kolarzy górskich i kolarzy szosowych Samo Rauter Mojca Doupona Topič s. 36-40
Lękliwość, lęk, obawa, strach i panika oraz odpornosć psychiczna zawodników = Anxiety trait, anxiety state, apprehension, fear, panic and competitors’ psychological resistance Zbigniew Czajkowski s. 41-52
Wychowanie ekologiczne przez drogi sztuki walki = Ecological education through the ways of martial arts Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Lothar Sieber s. 53-57
Katedry i zakłady sportów walki w polskich uczelniach 1948–2008 = Chairs and departments of combat sports at the Polish university schools 1948-2008 Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 58-66
Strength and Power in Filipino Varsity Taekwondo-in = Siła i moc w filipińskiej drużynie uniwersyteckiej taekwondo-in Luigi T. Bercades Willy Pieter s. 67-72
Scientific Approaches to Olympic Taekwondo : Research Trends = Naukowe ujęcia olimpijskiego taekwondo : kierunki badań Antonio Ammendolia Laura Capranica Salvatore Chiodo Lupo Corrado Antonio Tessitore s. 73-77
Odmiany walk ćwiczebnych i ich znaczenie w szermierce = Various Kinds of Training Bouts and their Importance in Fencing Zbigniew Czajkowski s. 78-84
Cultural tourism in the humanist theory of tourism = Turystyka kulturowa w humanistycznej teorii turystyki Wojciech J. Cynarski Marcin Obodyński s. 85-88
Między Taipei a Pensakolą : o turystyce naukowej refleksje własne = Between Taipei and Pensacola : own reflections on scientific tourism Wojciech J. Cynarski s. 89-101
Obiekty obronne okresu średniowiecza w Polsce jako destynacje i atrakcje turystyki kulturowej = Medieval defense objects in Poland as tourist destinations and attractions for cultural tourism Armin Mikos von Rohrscheidt s. 102-117
Seminarium budō i staż naukowo-badawczy w Sportschule Sieber = Budō seminarium and scientific-investigative practice in the Sportschule Sieber Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber s. 118-120
Rationale of active leisure : understanding sport, tourism and leisure choices in the Finnish society = Przesłanki aktywnego wypoczynku : rozumienie sportu, turystyki i wyboru sposobu spędzania wolnego czasu w społeczeństwie fińskim Hanna Vehmas s. 121-127
Walory turystyczne Bawarii w świetle systemowej koncepcji antropologiczno-turystycznej = Tourist qualities of Bavaria (Bayern) in the light of systemic and anthropologic conception of tourism Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber s. 128-132
Pedagogical heritage of development of physical activity in preservation of indigenous population of the West Siberia = Pedagogiczne dziedzictwo rozwoju aktywności fizycznej w obronie rodzimej ludności Zachodniej Syberii Sergey A. Dneprov Valery P. Krasilnikov s. 133-139
About the local, not only European sport : 4th EASS Conference in Münster = O lokalnym, nie tylko europejskim sporcie : IV Konferencja EASS w Münster Wojciech J. Cynarski Sergio Raimondo s. 137-139
CSMA Congress in Viseu (Portugal), 16th–17th May, 2009 = Kongres Sportów Walki i Sztuk Walki w Viseu (Portugalia), 16–17 maja 2009 Wojciech J. Cynarski s. 140-143
Sesja naukowa sportów walki w Katowicach = A scientific session of combat sports in Katowice Gabriel Szajna s. 144-145
"Żyć lepszym życiem niż przeciętny człowiek" : nowa książka o sztukach walki i sportach walki Adam Fryc s. 146-150
Podstawy jūjutsu i metodyka nauczania : recenzja książki Pawła Nercia pt. „Jiu-Jitsu - podstawy” = Ju-jitsu principles and methodics of teaching : review of the book “Jiu-Jitsu – principles” by Paweł Nerć Wojciech J. Cynarski s. 150-152
System i szkoła Idōkan Budō : o nowej książce prof. Wojciecha J. Cynarskiego = Idōkan Budō : System and School : on the New Book by Prof. Wojciech J. Cynarski Stanisław Cieszkowski Wojciech J. Cynarski s. 151-152
Przypomnienie tradycyjnych koncepcji : wartości i pedagogia dżudo we Francji i Hiszpanii : wspomnienie o Henryku Birnbaumie (1921–2004) = Remembering Traditional Concepts : Judo’s Values and Pedagogy in France and Spain : presented in Memory of Henri Birnbaum (1921–2004) Wojciech J. Cynarski Carlos Gutiérrez García Mikel Pérez Gutiérrez s. 156-159
    Zacytuj
  • Udostępnij