Tytuł Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
ISSN 1730-2064
Wydawca Stowarzyszenie Idōkan Polska
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
2008, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Labyrinth, not a barrier but instead a call to wandering = Labirynt, nie bariera, lecz określenie wędrowania Ivo Jirásek s. 11-17
Socjologia sportu w Europie : perspektywa historyczna i badawcza = Sociology of sport in Europe : historic and research perspective Jerzy Kosiewicz s. 17-21
Elementy chińskie w systemie Idōkan = Chinese elements in the Idōkan system Wojciech J. Cynarski Magdalena Kunysz Lothar Sieber s. 22-28
The Body Envisioned by Jigorō Kanō : based on his career as a judo master, IOC member and principal of Tokyo Higher Normal School = Cielesność przewidziana przez Jigōrō KAno : mistrza judo, członka MKOl i dyrektora szkoły wyższej w Tokio Satoshi Shimizu s. 29-37
Martial arts and civil society in Italy during Sixties and Seventies = Sztuki walki a społeczeństwo obywatelskie we Włoszech lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Sergio Raimondo s. 38-44
Historyczne uwarunkowania kulturowe dalekowschodnich sztuk walk w kontekście metod zarządzania strategicznego w nowoczesnym przemyśle Japonii i Korei = Historical cultural conditions of far eastern martial arts in the context of strategic management in modern industry of Japan and Korea Mirosław Mrówka s. 45-55
Indywidualne neurodynamiczne właściwości judoków na etapie początkowego szkolenia sportowego = Personal neurodynamical peculiarities of judoists on the initial physical training stage Sergij Kuryluk s. 56-59
Organizing sports around the workplace : some experiences from Scandinavian company sport = Organizowanie sportu dookoła miejsca pracy : kilka doświadczeń ze skandynawskiej federacji sportu Henning Eichberg s. 60-65
Nauczanie : zasady i praktyczna wiedza o walce mistrza sztuk walki = The teaching, the rules and a martial arts Master's practical knowledge of combat Jan Słopecki s. 66-71
Istota i znaczenie umiejętności społecznych trenera = The essence and importance of coach's interpersonal skills Zbigniew Czajkowski s. 72-85
Współczesność, tradycja i bezpieczeństwo jako znamienne aspekty wszechstronności all style karate = Modernity, tradition and security as the versatility aspects of All Style Karate Tadeusz Ambroży Juliusz Piwowarski s. 86-95
Values and needs realized through sports and martial arts = Wartości i potrzeby realizowane poprzez sporty i sztuki walki Tadeusz Jasiński s. 96-103
"Bubishi" : the secret records of Okinawa = "Bubishi" : sekretny przekaz z Okinawy Helmut Kogel s. 104-113
Czy nadciśnienie tętnicze jest "przetrwałą" reakcją "walki i ucieczki"? = Is essential hypertension a sustained "fight and flight" reaction? Monika Binkowska-Bury Paweł Januszewicz Małgorzata Marć Katarzyna Zalewska s. 114-117
Urazowość w sportach walki na przykładzie taekwon-do = Incidence of injuries in martial arts with taekwon-do as an example Zbigniew Bujak s. 118-132
Symbolika na emblematachróżnych organizacji sztuk walki = Symbols on emblems of different martial arts organizations Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Lothar Sieber s. 133-138
Sztuki walki na monetach i medalach = Martial arts on coins and medals Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber s. 139-150
Sztuki walki na znaczkach pocztowych = Martial arts on postage stamps Wojciech J. Cynarski Adrian Piórko s. 151-163
Wprowadzenie : nota redakcyjna = Introduction : Editorial Note s. 164
Culture and tourism : from antagonism to synergism = Kultura i turystyka : od antagonizmu do synergii Wil Munsters s. 165-173
The influence of islamisation on the tourist development in Malaysia = Wpływ islamizacji na rozwój turystyki w Malezji Anna Dłużewska s. 174-182
O turystyce sztuk walki = On Martial Arts Tourism s. 183
Inne ważne zagadnienia = Other Important Issues Wojciech J. Cynarski s. 184-186
Czy igrzyska olimpijskie są czymś więcej niż sportem? = Are olympic games something more than sport? Jerzy Kosiewicz s. 187-195
O metodologii i hipotezie = On methodology and hypothesis Jerzy Kosiewicz s. 196-234
O drodze sztuk walki i drodze życia = About the way of martial arts & way of life Wojciech J. Cynarski Heribert Czerwenka-Wenkstetten s. 235-239
Tengu-no-michi, pionierska idea prawdziwego powrotu do źródeł... = Tengu-no-michi, pionieer idea for true return to sources... Roland J. Habersetzer s. 240-247
Filozofia ludzkiego ciała i ruchu : recenzja książki Ivo Jiráska = Philosophy of human body and movement : review on the book by Ivo Jirásek Wojciech J. Cynarski s. 248-251
Opinia o książce "Turystyka przygraniczna i transgraniczna dla integracji europejskiej" = Review on the book "Border and Transborder Tourism for European Integration" Bohdan M. Mytskan Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Anna Nizioł (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 252-253
Opinia o książce "Turystyka w regionach przygranicznych : wieloaspektowe studium rozwoju" = Review on the book "Tourism in Borderlands : Multiaspect Study of Development" Bohdan M. Mytskan Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 254-255
Rzecz o agresji w sporcie : recenzja pracy zbiorowej "Sport a agresja" pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego = On aggression in sport : Review of the book edited by Z. Dziubiński Andrzej Pawłucki Zbigniew Dziubiński (aut. dzieła rec.) s. 256-257
Społeczne i kulturowe wartości sportu : doniesienie o konferencji, Warszawa, 14-16 września 2007 = "Social and cultural values of sport", Report from Conference, Warsaw, September 14-16, 2007 Joanna Femiak Jerzy Kosiewicz Andrzej Smoleń s. 258-263
Budō i jego funkcja we współczesnym świecie : I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Budō = Budō and its funcion in contemporary world : 1st International Scientific Budō Conference Artur Litwiniuk s. 264-265
    Zacytuj
  • Udostępnij
Komunikat o konferencji towarzystw naukowych Kalisz 2007 = Report on conference of scientific societies Kalisz 2007 Elżbieta Cynarska s. 266-267
Budō-Seminarium : "Metodyczne i naukowe aspekty budō w praktyce i teorii", Monachium, 4-11.02.2007 = Budō-Seminar : "Methodical & scientific budō aspects in theory & practice", Munich, February 4-11, 2007 Bodo Blumentritt Wojciech J. Cynarski s. 268-271
Sylwetka Jacka Wysockiego = Figure of Jacek Wysocki Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 272-273