Tytuł Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
ISSN 1730-2064
Wydawca Stowarzyszenie Idōkan Polska
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 51
Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
2002, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji = Editorial s. 6-7
Pierre de Coubertin : narodziny i rozwój ideologii neoolimpizmu Jerzy Kosiewicz s. 8-18
Wstęp do logiki nowego paradygmatu nauki Wojciech J. Cynarski s. 19-32
Metodologia nauk praktycznych wobec teorii treningu i teorii walki sportowej Jerzy Kosiewicz s. 33-39
Problem natury świadomości : pokłosie 40 lat poszukiwań Andrzej Szyszko-Bohusz s. 40-47
O filozofii japońskich sztuk walki : pytania i odpowiedzi Roland J. Maroteaux s. 48-55
Wpływ chińskich i japońskich sztuk walki na powstanie koreańskiej sztuki taekwondo a jej tożsamość : zarys problematyki Rafał Rżany s. 56-60
Samoobrona a rekreacja Tadeusz Ambroży s. 61-65
Zendō-ryū karate-dō : die Schule der Studien der praktischen Karatephilosophie als Lebensweg Dietmar Schmidt s. 65-68
Występy ogniskowe w perspektywie aleatorycznej koncepcji estrady Jerzy Kosiewicz s. 69-74
Semiotyka orientalnych sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 75-88
System polityczny współczesnej Japonii : cechy charakterystyczne i kierunki potencjalnej transformacji Maciej Kijowski s. 89-104
Biura Porad Obywatelskich w Polsce jako organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego Marta Kabara-Dziadosz s. 105-118
Podstawowe problemy akwizycji tzw. 'języka sportowego' jako języka drugiego Krzysztof Polok s. 119-124
Słownik pojęć teorii dalekowschodnich sztuk walki : część II Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 125-129
O nieśmiertelności genetycznej : cz. II : problem nieśmiertelności biologicznej organizmów o wspólnej genezie : logistyka - biologia a filozofia Andrzej Szyszko-Bohusz s. 130-140
Nowa filozofia człowieka i nowa pedagogika Wojciech Pasterniak Andrzej Szyszko-Bohusz s. 141-153
Kadra szkoleniowa Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS (Ludowych Zespołów Sportowych) Andrzej Dąbrowski Andrzej Mazur s. 154-160
Wzór kontrkultury alpinistycznej? : O narracji autobiograficznej Jerzego Kukuczki Małgorzata Okupnik s. 161-178
Istota, znaczenie i budowanie spoistości zespołu sportowego Zbigniew Czajkowski s. 179-189
Zdolności przywódcze trenera i style kierowania Zbigniew Czajkowski s. 190-203
Information society : selected aspects Kazimierz Krupa s. 204-208
Nowe koncepcje zarządzania : wybrane narzędzia Kazimierz Krupa s. 209-214
Zarządzanie relacjami z klientem Wojciech Krupa s. 215-221
Współczesne poglądy na temat diagnostyki i leczenia zespołu metabolicznego X Jacek Cynarski s. 222-244
Einige Naturmedizinmethoden Lothar Sieber s. 245-246
Idō Rafał Rżany s. 248
Prolegomena biografistyki wybitnych postaci sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 249-256
Peter K. Jahnke i zendō karate tai-te-tao Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber s. 257-264
Mistrz ringo i sportów obronnych Wojciech J. Cynarski s. 265-268
Glossa do gier i zabaw średniowiecznego duchowieństwa polskiego : w świetle zapomnianych badań ks. Jana Fijałka Mirosław Ponczek Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?", Wojciech J. Cynarski : [recenzja] Jan Draus Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 272-273
"Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?", Wojciech J. Cynarski : [recenzja] Andrzej Andrusiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 274
"Koniec pracy" w ujęciu Jeremy Rifkina Radosław Malikowski Jeremy Rifkin (aut. dzieła rec.) s. 275-277
Trendy 2000 G. Celente Radosław Malikowski s. 278-280
W kierunku idealnego ustroju państwa Wojciech J. Cynarski D. Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 281-284
Pokolenie 2000? Anna Andrusiewicz M. Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 285-287
[Na sesji Komisji Nauk Pedagogicznych...] s. 288
[Znakomity jubileusz - 25. rocznicę powstania obchodzi "Dydaktyka Literatury"...] s. 288
Jūjitsu sportowe pod patronatem PZJJ s. 288
Wzrasta poziom kadry w karate s. 288-289
Rekord prof. Ślężyńskiego s. 289
Burza w światowym Idōkanie s. 289
Co nowego w DDBV? s. 289-290
Jubileusz 50-lecia IMAF Michael Buchhold s. 290-291
Książki i inne publikacje s. 291-295
Konferencje s. 295
Sport s. 296
Homo creator nobilis, którzy odeszli s. 297
Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 50-lecia IMAF i międzynarodowego spotkania w Japonii Michael Buchhold s. 298-300
Budō and Harmony H.E. Davey s. 301