Znaleziono 8 artykułów

Gabriel Szajna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The nobility of spirit - "Homo Creator Nobilis" : towards the anthropology of the knightly way Wojciech J. Cynarski Gabriel Szajna s. 1-8
Teoretycy i praktycy szermierki w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Galicji Gabriel Szajna s. 27-44
Zarys rozwoju szermierki sportowej w regionie wschodniej Słowacji w XIX–XX wieku Gabriel Szajna Lucyna Szajna s. 29-41
Martial Arts in Physical Culture Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber Gabriel Szajna s. 31-38
Charakterystyka sportu szermierczego Gabriel Szajna s. 55-62
Polskie piśmiennictwo szermiercze w XIX i XX wieku = Polish fencing bibliography in 19th and 20th century Gabriel Szajna s. 65-75
Różnicowanie ćwiczeń podczas lekcji szermierczej jako sposób nauczania techniki walki szpadą Gabriel Szajna s. 142-152
Sesja naukowa sportów walki w Katowicach = A scientific session of combat sports in Katowice Gabriel Szajna s. 144-145