Znaleziono 5 artykułów

Zbigniew Borysiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyczne przeobrażenia szabli jako broni szermierczej Zbigniew Borysiuk s. 9-15
Motor model of fencing lunge of Sylwia Gruchała - olympic vice-champion in foil Zbigniew Borysiuk Paweł Pakosz s. 12-15
Fencing in Poland - 1918-1945 Zbigniew Borysiuk Maciej Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 40-41
Czas reakcji i czas ruchu, typy odpowiedzi czuciowo-ruchowych, tempo szermiercze = Reaction time and movement time, types of sensorimotor responses and fencing tempo Zbigniew Borysiuk Wojciech J. Cynarski s. 189-200
1st International Congress on Science and Technology in Fencing, BARCELONA 15-17 February 2008 = I Międzynarodowy Kongres Naukowy o Nauce i Technologii w Szermierce, Barcelona, 15-17 lutego 2008 r. Zbigniew Borysiuk s. 274-277