Znaleziono 3 artykuły

Ivan Segedi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Construction and validation of measurement tools for the evaluation of specific agility in karate Ivan Segedi Hrvoje Sertić Tihomir Vidranski s. 37-41
Situational Efficiency of Arm and Leg Techniques in a Karate Fight of Top-level Female Karate Competitors Ivan Segedi Hrvoje Sertić Tihomir Vidranski s. 44-49
Influence of a programmed judo training on changes of anthropological features in children attending sports schools = Wpływ zaprogramowanego treningu judo na zmiany cech antropologicznych u dzieci uczęszczających do szkół sportowych Mario Baić Čedomir Cvetković Ivan Segedi Hrvoje Sertić s. 181-188