Znaleziono 2 artykuły

Mario Baić

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Comparison of lactate curves in a wrestling match at the beginning and the end of competition period for elite Croatian Greco-Roman wrestlers Mario Baić Hrvoje Karninčić Hrvoje Sertić s. 40-47
Influence of a programmed judo training on changes of anthropological features in children attending sports schools = Wpływ zaprogramowanego treningu judo na zmiany cech antropologicznych u dzieci uczęszczających do szkół sportowych Mario Baić Čedomir Cvetković Ivan Segedi Hrvoje Sertić s. 181-188