Tytuł Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
ISSN 1897-0389
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
2011, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Three Polish transaltions of Romeo and Juliet Anna Bielska s. 7-12
Językoznawstwo kognitywne: „ucieleśniony” umysł i znaczenie Dorota Gonigroszek s. 13-20
Ominięcie tabu językowego poprzez metonimiczne użycie nazw kolorów w języku angielskim Drota Gonigroszek s. 21-27
Utrwalanie słownictwa na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej – integracja sensoryczna w pracy z uczniem dyslektycznym Iwona Gryz s. 29-39
Motywacja frazeologiczna w ujęciu kognitywnym na przykładzie frazeologizmów zoonimicznych Agnieszka Szyndler s. 41-47
Interdyscyplinarność dyskursu Judyta Kabus s. 49-55
Czym jest wypowiedź? Joanna Konsiel-Kaczmarek s. 57-64
Nabywanie opozycji fonologicznych w procesie rozwoju mowy dziecka według koncepcji Jakobsona Dorota Leśniak s. 65-74
Semantyka kognitywna w badaniach nad kategorią fazowości – możliwości i ograniczenia Karolina Liszczyk s. 75-80
Dyskurs polityczny – analiza KAD Karolina Lokert s. 81-87
O metodzie kwantytatywnej w analizie dyskursu edukacyjnego Aneta Majkowska s. 89-103
Ślady filozofii dialogu w koncepcji języka poetyckiego Marzanny Bogumiły Kielar Anna Maria Mikołajczyk s. 105-111
Analiza dyskursu medialnego: lingwistyczna analiza dyskursu programu telewizyjnego America’s Got Talent (Ameryka ma talent) Tetyana Novak-Piasecka s. 113-120
Co z tym strukturalizmem? : krótki przegląd teorii i zagadnień wybranych szkół lingwistycznych Anna Piotrowska s. 121-129
Indroduction to the definition of euphemism Anna Poniewierska s. 131-136
Analiza kognitywna angielskiego predykatu with Katarzyna Rudkiewicz s. 137-144
Od terminologii do słownika specjalistycznego – czyli jak skonstruować słownik profesjonalisty Agnieszka Sawicka s. 145-151
Kompresja tekstowa jako realizacja założeń ekonomii językowej Krzysztof Sitkowski s. 153-158
Remarks on the category ‘preposition’ in corpus based account: Quirk et al. 1985 Anna Maria Słabońska s. 159-165
Teoria semantyki w kontekście hierarchicznych relacji semantycznych Konrad Stobiecki s. 167-175
Klasyfikacja, znaczenie oraz pochodzenie nazw geograficznych w Polsce Joanna Szczerbowska-Kopacz s. 177-184
Obraz świata ukryty w potocznej frazeologii Aneta Urbaniak s. 185-190
W kręgu teorii kłamstwa Aleksandra Woszczyńska s. 191-197
Ikoniczność znaków baletowych Marta Wybraniec s. 199-205
Nowe umiejętności i wymagania stawiane dialektologowi w XXI wieku Łukasz Zarzycki s. 207-215
Abstracts s. 217-222