Tytuł Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
ISSN 1897-0389
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
2013, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Grzegorz Majkowski s. 5-6
Procesy wpływające na kształtowanie się nazw miejskich kiedyś i dziś Anna Arciszewska s. 9-14
Archaisms in three Polish translations of Romeo and Juliet Anna Bielska s. 15-22
Jaja na trzepaku, Pęczak nie pęka, Czarna piękność – język i styl przepisów kulinarnych Marty Gessler Anna Chrupczalska-Laskowska s. 23-32
Zatrute drzewo Williama Blake’a – analiza kognitywna Dorota Gonigroszek s. 33-39
Planowanie testów językowych – kryteria poprawności Iwona Gryz s. 41-46
Podręcznik multimedialny w dyskursie glottodydaktycznym Judyta Kabus s. 47-56
Od matematyki do analizy języka naturalnego : kilka uwag o filozofii języka Gottloba Fregego Janusz Maciaszek s. 57-75
Debata sejmowa – analiza gatunku wypowiedzi Aneta Majkowska s. 77-86
Kobiety i mężczyźni w językowo-kulturowym obrazie świata w podhalańskich translacjach intrajęzykowych Justyna Makowska s. 87-97
Kreowanie znaczeń w utworach Haliny Poświatowskiej Justyna Mazepus s. 99-113
Bułgarsko-polski słownik analityzmów werbo-nominalnych : podstawowe założenia i kwestie problematyczne Julia Mazurkiewicz-Sułkowska Agata Mokrzycka s. 115-123
Sakrament bierzmowania w zwierciadle języka : na podstawie materiału gwarowego Zdzisława Staszewska s. 125-132
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Łódź 17–18 kwietnia 2013 roku, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi . Grzegorz Majkowski s. 135-138
Abstracts s. 139-142
Informacje dla autorów s. 143-144