Znaleziono 3 artykuły

Łukasz Zarzycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialekt Cockney – jego charakterystyka i wpływ na dzisiejszy język angielski Łukasz Zarzycki s. 97-110
Wpływ form dialektalnych na angielszczyznę ogólną Łukasz Zarzycki s. 106-115
Nowe umiejętności i wymagania stawiane dialektologowi w XXI wieku Łukasz Zarzycki s. 207-215