Znaleziono 6 artykułów

Aneta Majkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O nazwisku w jasnogórskim zabytku polskim z początku XVIII w. Aneta Majkowska s. 49-58
Współczesny polski dyskurs sejmowy Aneta Majkowska s. 61-86
Debata sejmowa – analiza gatunku wypowiedzi Aneta Majkowska s. 77-86
Krajobraz językowy Wielunia na przykładzie strukturalnej i semantycznej klasyfikacji nazw ulic Aneta Majkowska s. 89-98
O metodzie kwantytatywnej w analizie dyskursu edukacyjnego Aneta Majkowska s. 89-103
Tekst ustny w dyskursie edukacyjnym Aneta Majkowska s. 255-268