Znaleziono 4 artykuły

Dorota Gonigroszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Językoznawstwo kognitywne: „ucieleśniony” umysł i znaczenie Dorota Gonigroszek s. 13-20
Rozwój historyczny nazw kolorów w języku angielskim a teoria Berlina i Kaya Dorota Gonigroszek s. 27-35
Zatrute drzewo Williama Blake’a – analiza kognitywna Dorota Gonigroszek s. 33-39
Językowy obraz świata barw i kolorów jako przykład kulturowych różnic w językach Dorota Gonigroszek s. 91-99