Znaleziono 6 artykułów

Anna Piotrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krótki przegląd form czasownikowych w dziełach polskich Jana Kochanowskiego Anna Piotrowska s. 59-78
Zapiski Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej n tle XVIII-wiecznego pamiętnikarstwa – uwagi wstępne natury literackiej i językowej Anna Piotrowska s. 75-82
Co z tym strukturalizmem? : krótki przegląd teorii i zagadnień wybranych szkół lingwistycznych Anna Piotrowska s. 121-129
"Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji", pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Wandy Dudek, Anny Piotrowskiej, Kraków 2014 : [recenzja] Jadwiga Picha Wanda Dudek (aut. dzieła rec.) Agnieszka Fluda-Krokos (aut. dzieła rec.) Anna Piotrowska (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza Anna Piotrowska s. 275-283
Karty przedpłacone w Polsce : charakterystyka oraz rozwój wybranych produktów Anna Piotrowska s. 421-430