Tytuł Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
ISSN 1897-0389
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
2012, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Anna Krupska-Perek s. 5-6
Nazewnictwo miejskie dzielnic, placów i ulic Katowic Anna Arciszewska s. 7-17
Nauka komunikacji na lekcji języka angielskiego Karolina Ditrych s. 19-26
Rozwój historyczny nazw kolorów w języku angielskim a teoria Berlina i Kaya Dorota Gonigroszek s. 27-35
The importance of using mnemotechnics in teaching English to dyslexic children Iwona Gryz s. 37-44
Dziewiętnastowieczną polszczyzną o języku Bardyjowa i okolic Anna Krupska-Perek s. 45-51
Some of the main ideas that shaped different theories of language acquisition Dorota Leśniak s. 53-60
Współczesny polski dyskurs sejmowy Aneta Majkowska s. 61-86
Perswazja w druku ulotnym – studium przypadku Grzegorz Majkowski s. 87-94
Gwara podhalańska jako tworzywo literackie : próba charakterystyki na przykładzie twórczości Jana Gutta-Mostowego i Anieli Gut-Stapińskiej Justyna Makowska s. 95-104
Rola gier edukacyjnych w nauczaniu języka niemieckiego Sylwia Motyl s. 105-113
Accurate definition of dyslexia Konrad Stobiecki s. 115-123
The pre-cognitive view on euphemism among English Anna Wira s. 124-132
Wyrażenia ekspresywne jako słownictwo wartościujące na przykładzie felietonów Krzysztofa Teodora Toeplitza Aleksandra Woszczyńska s. 133-139
Chiralność i Marta Wybraniec s. 141-149
Abstracts s. 151-154