Tytuł Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
ISSN 1897-0389
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
2015, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Grzegorz Majkowski s. 7-9
Epitety i wyrażenia dotyczące Matki Bożej z "Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMPanny" Edward Breza s. 13-29
Nazwy wrocławskich restauracji jako przykład urbochrematonimów : analiza semantyczna Adam Dombrowski s. 31-41
Syntaktischer Vergleich der polnischen und deutschen Phraseologismen im Bereich der Gefühle Sylwia Motyl s. 43-54
Odchylenia od norm ortograficznych w dyktandach konkursowych uczniów klas III szkoły podstawowej Ewa Ciesielska s. 57-66
Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego Iwona Gryz s. 67-75
Wystrój i wnętrze kościoła w wypowiedziach mieszkańców wsi Zdzisława Staszewska s. 79-95
Dialekt Cockney – jego charakterystyka i wpływ na dzisiejszy język angielski Łukasz Zarzycki s. 97-110
Ekskluzywny wywiad czy wywiad na wyłączność? : krótko o nowej semantyczno-leksykalnej adaptacji leksemu „ekskluzywny“ w języku polskim Joanna Satoła-Staśkowiak s. 113-118
Językowe wyznaczniki przepisu kulinarnego jako gatunku wypowiedzi Izabela Kuśnierek s. 121-140
Językowe wyznaczniki eseju jako gatunku wypowiedzi Jolanta Kuźnik s. 141-160
O językowych wykładnikach dialogowości w publicystyce prasowej z okresu I wojny światowej : na materiale „Gońca Częstochowskiego” Grzegorz Majkowski s. 161-165
Językowy obraz świata w kolażach Herty Müller Marcin Stachurski s. 167-176
Dyskurs baletowy : postępowanie przygotowawcze Marta Wybraniec s. 177-184
Ugoda jako gatunek tekstu urzędowego Hanna Żełubowska s. 185-194
"Najnowsze słownictwo polskie", Mirosław Bańko, Maciej Czeszewski, Jan Burzyński, Warszawa: http://nowewyrazy.uw.edu.pl Joanna Satoła-Staśkowiak Mirosław Bańko (aut. dzieła rec.) Jan Burzyński (aut. dzieła rec.) Maciej Czeszewski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
Informacje dla autorów s. 201-202