Tytuł Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
ISSN 1897-0389
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
2008, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żywe słowo Jana Pawła II : prozodyczne składniki wypowiedzi Papieża Anita Szwajkowska s. 7-42
Pojęcie znaku w językoznawstwie Marcin Józefaciuk s. 43-50
Motywacja globalna w środowisku artystów baletu : słowotwórstwo Marta Mazurkow s. 51-57
Krótki przegląd form czasownikowych w dziełach polskich Jana Kochanowskiego Anna Piotrowska s. 59-78
Rozwijanie dziecięcych sposobów rozumienia pojęć Monika Wiśniewska-Kin s. 79-90
Językowy obraz świata barw i kolorów jako przykład kulturowych różnic w językach Dorota Gonigroszek s. 91-99
Świadomość socjolektalna artystów opery i baletu Marta Mazurkow s. 101-108
Językowe środki wywierania wpływu na opinie i kierunki myślenia odbiorcy na przykładzie pracy dziennikarzy radiowych Aleksandra Woszczyńska s. 109-122
Sygnały ironii w wypowiedziach polityków Joanna Konsiel-Kaczmarek s. 123-128
Stan badań nad polską prasą bezpłatną Paula Korczyńska s. 129-144