Znaleziono 1 artykuł

Anita Szwajkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żywe słowo Jana Pawła II : prozodyczne składniki wypowiedzi Papieża Anita Szwajkowska s. 7-42