Znaleziono 4 artykuły

Monika Wiśniewska-Kin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskurs edukacyjny w badaniach: próba systematyzacji perspektyw badawczych Anita Gulczyńska Monika Wiśniewska-Kin s. 7-20
Gra pozorów i złudzeń we wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej Monika Wiśniewska-Kin s. 45-53
Dziecięce rozumienie świata – w poszukiwaniu uzasadnień postępowania badawczego Monika Wiśniewska-Kin s. 59-70
Rozwijanie dziecięcych sposobów rozumienia pojęć Monika Wiśniewska-Kin s. 79-90