Tytuł Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
ISSN 1897-0389
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
2009, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ikoniczność znaku w fonicznym języku polskim Emilia Fidrysiak s. 7-20
Ruch ciała jako kanał łączący słowo pisane z żywą mową Anna Szwajkowska s. 21-32
Nazwy terenowe wsi Lądek w powiecie słupeckim Józef Chojnacki s. 33-40
Nazwy biur podróży i agencji turystycznych w Łodzi Katarzyna Kot s. 41-44
Dysleksja w nauczaniu języka obcego : wybrane zagadnienia Dorota Leśniak s. 45-58
Najczęstsze błędy językowe uczniów klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie Aneta Urbaniak s. 59-64
Średniowieczny dialog we współczesnym odbiorze Joanna Bończyk s. 65-74
Zapiski Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej n tle XVIII-wiecznego pamiętnikarstwa – uwagi wstępne natury literackiej i językowej Anna Piotrowska s. 75-82
Komunikat w sytuacji medialnej „Szkła Kontaktowego” Anna Krupska-Perek s. 83-92
Plotka jako gatunek mowy i tekstu Magdalena Bilińska s. 93-102
Literatura w kręgu zainteresowań redaktorów „Polityki” Paula Korczyńska s. 103-124
Registers as a translational problem Anna Leszczyńska s. 125-137
Abstracts s. 138-140