Tytuł Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
ISSN 1897-0389
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
2010, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pojęciu i granicach staropolszczyzny Krystyna Płachcińska s. 7-11
Mechanizm błędów translacyjnych w "Biblii Królowej Zofii" a spór o podstawę jej przekładu Zofia Wanicowa s. 13-35
Leksykalne pole semantyczne – metodą opisu XVII-wiecznej rzeczywistości Halina Wiśniewska s. 37-49
Powtórzenia jako wykładniki kohezji w publicystyce okresu oświecenia Grzegorz Majkowski s. 51-64
Z historii drukarstwa polskiego : na podstawie staropolskich i średniopolskich listów dedykacyjnych Tomasz Oszczęda s. 65-75
Tekst artykułu hasłowego w "Słowniku staropolskim" Agnieszka Królak s. 77-87
Akty prośby w "Modlitwach Wacława" Zdzisława Staszewska s. 89-106
Czy w kodeksach staropolskich rozróżniano skargi i oskarżenia? : analiza struktury gatunkowej aktów mowy utrwalonych w kodeksach Joanna Opoka s. 107-121
Problemy opisu doświadczenia eksperiensera w tekstach staropolskich Ewa Woźniak s. 123-132
Grzecznościowe akty mowy w listach Barbary Radziwiłłówny do Zygmunta II Augusta Janina Gardzińska s. 133-144
Przez żywe słowo do wartości komunikacyjnej tekstów staropolskich Joanna Krupska-Perek s. 145-153
Wskrzesić świat, który doszczętnie nie przeminął : o analizie najstarszych tekstów staropolskich (do r. 1543) Antonina Grybosiowa s. 155-162
Abstracts s. 163-165