Znaleziono 3 artykuły

Janina Gardzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nazwiska siedlczan na przełomie XVII i XVIII wieku Janina Gardzińska s. 5-18
Zróżnicowanie językowe województwa siedleckiego w świetle wybranych faktów leksykalnych Janina Gardzińska s. 60-70
Grzecznościowe akty mowy w listach Barbary Radziwiłłówny do Zygmunta II Augusta Janina Gardzińska s. 133-144