Znaleziono 11 artykułów

Grzegorz Majkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Grzegorz Majkowski s. 5-6
Wprowadzenie Grzegorz Majkowski s. 7-8
Wprowadzenie Grzegorz Majkowski s. 7-9
Powtórzenia jako wykładniki kohezji w publicystyce okresu oświecenia Grzegorz Majkowski s. 51-64
Między amboną a wiernymi : o roli paralelizmu składniowego w kazaniach epoki oświecenia Grzegorz Majkowski s. 70-76
Perswazja w druku ulotnym – studium przypadku Grzegorz Majkowski s. 87-94
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Łódź 17–18 kwietnia 2013 roku, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi . Grzegorz Majkowski s. 135-138
O językowych wykładnikach dialogowości w publicystyce prasowej z okresu I wojny światowej : na materiale „Gońca Częstochowskiego” Grzegorz Majkowski s. 161-165
O sposobach komunikowania wartości w dyskursie politycznym : (na przykładzie przemówień Ignacego Jana Paderewskiego) Grzegorz Majkowski s. 205-228
Źródła do dziejów języka polskiego w świetle rękopiśmiennych zbiorów na Jasnej Górze (XV–XVII w.) – rekonesans badawczy Grzegorz Majkowski s. 221-240
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Edukacja w dobie postmodernizmu", Częstochowa 23–24.09.2012 Grzegorz Majkowski s. 555-559