Tytuł Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
ISSN 1897-0389
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
2007, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog – koncepcje, problemy badawcze, kontrowersje Piotr Fąka s. 7-18
Rola gestu w komentowaniu wydarzeń społeczno-politycznych Aleksandra Frątczak s. 19-37
Ewolucja wybranych nazw człowieka w języku polskim Anna Kochman-Mikołajczyk s. 39-60
Kategorie percepcyjne w twórczości Joanny Ślósarskiej Justyna Lewandowska s. 61-78
Funkcja perswazyjna czasownikowej kategorii osoby w kazaniu Paulina Łuczeńczyk s. 79-87
Pozorna synonimia leksemów w języku niemieckim Edyta Joanna Łukaszuk s. 3, 89-94
Topos anioła w poezji księdza Jana Twardowskiego : realizacje językowo-tekstowe Anna Maria Mikołajczyk s. 95-108
Środki perswazji i argumentacja w "Rozmowach Polaka z Włochem" Łukasza Górnickiego Tomasz Oszczęda s. 109-118
Wiadomości TVP 1 jako przejaw manipulacji w serwisie informacyjnym Małgorzata Rechcińska s. 119-137
Obraz językowego kontinuum Grażyna Sawicka s. 139-151
Językowe odbicie ludzkiego dążenia do doskonałości wyrażone w "Modlitwach Wacława" Zdzisława Staszewska s. 153-194
Paradoks jako odwrócenie wartości w perspektywie interpretacyjnej semantyki tekstu F. Rastiera Katarzyna Wołowska s. 195-201
Abstracts s. 203-204