Znaleziono 3 artykuły

Aleksandra Woszczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Językowe środki wywierania wpływu na opinie i kierunki myślenia odbiorcy na przykładzie pracy dziennikarzy radiowych Aleksandra Woszczyńska s. 109-122
Wyrażenia ekspresywne jako słownictwo wartościujące na przykładzie felietonów Krzysztofa Teodora Toeplitza Aleksandra Woszczyńska s. 133-139
W kręgu teorii kłamstwa Aleksandra Woszczyńska s. 191-197