Znaleziono 4 artykuły

Iwona Gryz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utrwalanie słownictwa na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej – integracja sensoryczna w pracy z uczniem dyslektycznym Iwona Gryz s. 29-39
The importance of using mnemotechnics in teaching English to dyslexic children Iwona Gryz s. 37-44
Planowanie testów językowych – kryteria poprawności Iwona Gryz s. 41-46
Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego Iwona Gryz s. 67-75