Znaleziono 4 artykuły

Dorota Leśniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Usługi bankowe i ubezpieczeniowe w świetle regulacji prawa międzynarodowego, wspólnotowego i polskiego Dorota Leśniak s. 7-50
Dysleksja w nauczaniu języka obcego : wybrane zagadnienia Dorota Leśniak s. 45-58
Some of the main ideas that shaped different theories of language acquisition Dorota Leśniak s. 53-60
Nabywanie opozycji fonologicznych w procesie rozwoju mowy dziecka według koncepcji Jakobsona Dorota Leśniak s. 65-74