Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Redemptorystowskie
2005, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 7
Redemptorystowskie ślady na drodze życia Karola Wojtyły w latach 1941-1978 Maciej Sadowski s. 9-28
Rozwój kultu św. Gerarda Majelli we Włoszech i na świecie Alfonso Amarante Przemysław Urban (tłum.) s. 29-43
Życie i zakonna posługa św. Gerarda Majelli (1726-1755) Bolesław Słota s. 45-65
Eutanazja : śmierć na życzenie czy na zlecenie? Przyczyny antropologiczno-kulturowe współczesnych tendencji proeutanazyjnych Edmund Kowalski s. 67-85
O potrzebie uprawiania filozofii przedmiotu Paweł Mazanka s. 87-96
Jednostka a absolut w filozofii Sørena Kierkegaarda Mariusz Mazurkiewicz s. 97-119
Myśliciele żydowscy XX wieku - Walter Benjamin (1892-1940) Marek Urban s. 121-136
Leszka Kołakowskiego zmagania z religią Mirosław Pawliszyn s. 137-153
Duchowość św. Gerarda Sabatino Majorano Marek Kotyński (tłum.) s. 157-172
Troska św. Gerarda Majelli o zbawienie każdego człowieka Paweł Drobot s. 173-185
Charakterystyczne aspekty pisarstwa ascetycznego św. Alfonsa Marii de Liguoriego Marek Kotyński s. 187-209
Znaczenie pastoralno-teologiczne koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej Stanisław Wróbel s. 211-228
Prawo człowieka do wychowania a wychowawczy obowiązek państwa i kościoła Marek Saj s. 229-244
Osoby konsekrowane - prorocy we współczesnym świecie Ryszard Hajduk s. 245-259
Szczególny wkład osób konsekrowanych w nową ewangelizację Andrzej Wodka s. 261-272
Ten, kto sądzi, że skończył, jest skończony, czyli o potrzebie rozwoju życia duchowego w pismach Henri J. M. Nouwena Piotr Koźlak s. 273-299