Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Redemptorystowskie
2007, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-6
O. Marian Pirożyński jako więzień komunistycznego reżimu Kazimierz Pelczarski s. 9-37
Geneza i początki misji polskich redemptorystów w Brazylii w latach 1970-1974 Stanisław Piech Maciej Sadowski s. 38-52
Działalność apostolska bł. Zenona Kowałyka CSsR Petro Chorniy s. 53-72
Życie i działalność o. Edwarda Juniewicza w latach 1918-1925 Bolesław Słota s. 73-118
Kapłan, błazen i magazynier Mirosław Pawliszyn s. 121-132
Myśliciele żydowscy XX wieku - Hannah Arendt (1906-1975) Marek Urban s. 133-149
Wolność i odpowiedzialność człowieka we współczesnym technologicznym społeczeństwie Maja Gorczyca s. 150-159
W trosce o podstawy rzetelnego myślenia religijnego Krzysztof Duda s. 160-164
Zintegrowana ochrona ludzkiego i naturalnego środowiska Wojciech Bołoz s. 167-174
Dydaktyczno-wychowawcze aspekty formułowania pytań w szkolnym nauczaniu religii Piotr Duksa s. 175-185
Instytucja nowicjatu w prawodawstwie kościelnym Marek Saj s. 186-204
W trosce o przekonującą komunikację Ewangelii Ryszard Hajduk s. 205-217
Obszary misyjnego dialogu w spotkaniu z islamem, buddyzmem i religiami pierwotnymi Andrzej Szorc s. 218-231
Czas nie zawsze leczy rany, czyli o znaczeniu cierpień fizycznych i duchowych zranień w pismach Henriego J. M. Nouwena Piotr Koźlak s. 232-242