Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Studia Redemptorystowskie
2014, Numer 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5
Ankieta filozofów : Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom "prostego serca"? Mirosław Pawliszyn s. 9
Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”? Antoni Siemianowski s. 10-19
Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”? Dariusz Barbaszyński s. 20-24
Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”? Józef Dębowski s. 24-30
Moja krótka historia filozofii starożytnej (II) Dobrochna Dembińska-Siury s. 31-55
Deber, amor propio, dolor: claves hermenéuticas para una ética antropológica (primera parte) Juan Pablo Martinez s. 57-76
La recepción de Pitágoras y la escuela pitagórica en los escritos de Tertuliano (primera parte) Ramiro Antonio López Montoya s. 77-113
Wizja człowieka w filozofii Erazma z Rotterdamu : refleksje Janusza Stanisława Pasierba Piotr Koprowski s. 115-129
Wpływ woli na moralne działanie człowieka według św. Anzelma z Canterbury Antoni Karaś s. 131-144
Some models of social order in the history of philosophy Felix O. Olatunji Philip Ogo Ujomu s. 145-170
Dietricha von Hildebranda i ks. Jerzego Popiełuszki odpowiedź na pytanie, czym jest prawda Ewa Agnieszka Pichola s. 171-181
Chrystologia Johna Hicka na tle jego twórczości Ignacy Bokwa s. 185-202
Elementy pneumatologiczne i ich znaczenie soteriologiczne w teologii Jeana Galota i Brunona Fortego : próba ujęcia syntetycznego Tomasz Czura s. 203-217
Modelle des pastoralen Handelns der Kirche von heute Ryszard Hajduk s. 219-236
Proklamacja „obfitego odkupienia” (Ps 130, 7) w posłudze kaznodziejskiej bł. męczennika o. Zenona Kovalyka CSsR (1903–1941) Andriy Oliynyk s. 237-248
Las etapas de la vida monacal egún el Abba Isaías Marek Raczkiewicz s. 249-254
Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2, 25–35) Roman Krawczyk s. 255-264
Szatan i świat demonów w ewangeliach apokryficznych : przyczynek do badań Tomasz Szałanda s. 265-276
Pedagogia wiary w misji ewangelizacyjnej redemptorystów Kazimierz Pelczarski s. 277-289
Wiara i prawo : Sobór w Konstancji Konrad Filip Komarnicki s. 293-309
Złoty jubileusz życia i działalności sióstr benedyktynek misjonarek w Huntington, Long Island, NY, USA (1962–2012) Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 311-326
Katolicka placówka duszpasterska w Bilderweitschen w XIX i w pierwszej połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 327-347
Koronacje ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościołach polskich redemptorystów Maciej Sadowski s. 349-367
80 lat redemptorystów w Zamościu (1934–2014) Andrzej Makowski s. 369-388
Ideały rycerskie w Polsce w XV wieku Anna Lachowska s. 389-402
La conformidad y la “duplicidad de conocimiento” de una misma causa en la base del decreto de la Rota Española del 15 de junio de 2007 Robert Kantor s. 405-422
Racje prawne modyfikacji klasyfikacji osób prawnych skodyfikowanych w kan. 99–100 KPK z 1917 roku Ginter Dzierżon s. 423-432
Elementy prawa wschodniego w duszpasterstwie Kościoła łacińskiego Urszula Nowicka s. 433-457
The Catholic Church, social justice and the quest for political stability in post-colonial Africa: what values and strategies for social change Felix O. Olatunji s. 461-478
Rola nauczania pamięciowego na katechezie w kontekście ustaleń psychologii pamięci Grzegorz Grochowski s. 479-493
Kompetencje nauczyciela wiedzy o społeczeństwie jako warunek skutecznej edukacji obywatelskiej Anna Zellma s. 495-505
Patriotyzm a komunitarianie Karol Jasiński s. 507-516
Wpływ rytmu snu i czuwania na aktywność fizyczną i umysłową oraz życie duchowe cenobitów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji Olga Cyrek s. 517-536
Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe jako podmioty polityki wobec rodziny w Polsce Danuta Kędziorska s. 537-548