Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Redemptorystowskie
2011, Numer 9/1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Informacje dla Autorów. s. 6
Kim jest człowiek? W kręgu eseistyczno-poetyckiej antropologii ks. Janusza Pasierba Piotr Koprowski s. 9-21
Karola Wojtyły krytyczna analiza antropologiczno-etycznej myśli Maksa Schelera Antoni Karaś s. 23-43
Jan z Głogowa i destrukcja ludzkiej wolności u progu czasow nowożytnych Stanisław Bafia s. 45-58
Mikołaja Bierdiajewa problemy ze śmiercią Mirosław Pawliszyn s. 59-73
Szczepionki produkowane na liniach komórkowych pochodzenia płodowego - problemy etyczne Tomasz Orłowski s. 75-90
Człowiek ponowoczesny w relacji do świata i drugiego człowieka Natalia Gołębiowska s. 91-123
Zastosowanie wzmocnień w szkole podstawowej Cezary Opalach s. 125-142
Treści kerygmatyczne współczesnej homilii prawosławnej jako inspiracja w przepowiadaniu słowa Bożego : (na podstawie "Homilii" św. Mikołaja Serbskiego) Ignacy Kosmana s. 145-176
Chorał gregoriański w służbie dialogu ze współczesnością w świetle nauczania Benedykta XVI Sławomir Ropiak s. 177-194
Jak ci, którzy nacinają sykomory : posługa słowa w świetle nauczania Josepha Ratzingera (Benedykta XVI) Ryszard Hajduk s. 195-210
Prezbiter - ojciec czy brat? Marek Kotyński s. 211-222
Zarys demonologii międzytestamentowej, rabinackiej i qumrańskiej Tomasz Szałanda s. 223-239
Troska Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek o wyższe wykształcenie swoich członkiń : (aspekt historyczno-geograficzny) Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 243-270
Polityka II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej wobec społeczności Łemków Zdzisław Gogola s. 271-302
Klasztor w Lubaszowej jako miejsce wypoczynku i odnowy duchowej w latach 1931-1975 Witold Baran s. 303-331
Uwolnienie z kar kościelnych w sakramencie pokuty Marek Stokłosa s. 335-358
Odwołanie przywileju przez kompetentną władzę (kan 79. KPK) Ginter Dzierżon s. 359-366
Przyczyny i skutki wadliwości kościelnego aktu administracyjnego Piotr Garstecki s. 367-392
Małżeństwo nieważne a małżeństwo nieistniejące i konkubinat - rozważania na gruncie przeszkody przyzwoitości publicznej (kan. 1093 KPK; kan. 810 KKKW) Urszula Nowicka s. 393-403